Torsby kommun
Torsby kommun

Slutrapporten klar om framtidens flyg - elflyg

Projektgruppen för Hållbart flyg i Norra Värmland: Från vänster Martin Berglund, Carola Ågren, Johan Erlandsson, Eva Larsson, Ingela Brusgård-Bönström.

Torsby kommun och Torsby flygplats har undersökt möjligheterna kring elflyg genom ett projekt "Hållbara flygförbindelser". Förstudien är nu genomförd och resultaten finns klara i en rapport.

Pressträff

Onsdagen den 27 oktober 2021 bjöd kommunen och Torsby flygplats in till en presssträff. Intresset för studien är stort. Vi konstaterar att elflyg, liksom andra hållbara tekniska lösningar med tillräcklig räckvidd för regionalt resande, rycker nu snabbt närmare.

Vid pressträffen medverkade förutom personal från Torsby kommun, och Torsby Utvecklings AB även konsult Johan Erlandsson (tekn. lic. Energi och miljö. Civ.Ing. Industriell ekonomi) och Carola Ågren, konsult Jämställdhet och social hållbarhet. De har genomfört förstudien på uppdrag av kommunen.

Här finner du slutrapporten

Torsby flygplats tar täten i flygets miljöomställning

Torsby flygplats har genom förstudien undersökt möjligheten till en miljösatsning och ligger därmed i framkant bland landets flygplatser. Alla koldioxidutsläpp måste minska mycket kraftigt och snabbt, även flygets. Den senaste tidens snabba utveckling inom hållbart flyg kan kraftigt minska klimatpåverkan. Målet är att förbereda norra Värmland för att så snart tekniken är redo kunna etablera hållbara flyglinjer.

Hur kan framtidens flyglinjer finansieras?

Förstudien har undersökt kostnadsbilden för elflyg jämfört med dagens flyg. Analysen visar om elflyglinjer kan bära sig på rent kommersiell grund och om det finns möjligheter att starta fler regionala flyglinjer från Torsby. Analyserna utgår från olika scenarier på tillgängligt kunderlag och betalningsvilja.

Enkätundersökning

I förstudien har Torsby kommun även genomfört en enkätundersökning där den sociala hållbarheten kring flyget undersöks. Vid pressträffen redovisades enkätsvaren. Bättre, snabbare och hållbarare kommunikationer kan ge fler människor möjligheten att bo i fantastisk natur samtidigt som man har möjligheten att distansstudera eller distansjobba kombinerat med några enstaka resor till storstaden.

Tillgängligheten till hållbara flyglinjer kan påverka framtida resmönster och förstudien har särskilt fokus på vad det innebär för kvinnors respektive mäns utbildnings- och karriärmöjligheter.

Spännande framtidsutsikter

Utvecklingen i miljöomställningen har potential att kraftigt öka attraktionskraften i att bo och verka på landsbygden, t.ex. i norra Värmland, där det redan idag finns en väl etablerad flygplats.

- Det är mycket spännande att följa resultatet i denna förstudie. Det ger oss ett bra underlag i att fortsätta arbetet med miljösatsningar och förbereda flygplatsen för nya tekniska lösningar, säger Thomas Stjerndorff, VD för Torsby flygplats.

Kontaktpersoner

Eva Larsson, näringslivschef, eva.larsson@torsby.se, 070-212 54 57

Martin Berglund, flygplatschef, martin.berglund@torsby.se, 070-398 83 76

Fakta om projektet ”Hållbara flygförbindelser”

Projektperiod: 2020‐12‐15 ‐ 2021‐12‐31

Hösten 2020 utlyste Region Värmland en möjlighet att söka medel till projekt som bidrar till hållbar utveckling.

Fyra projekt och tre förstudier som pågår till 31 december 2021 tilldelades medel. En av förstudierna är Torsbys. Det regionala utvecklingsarbetet utgår från Agenda 2030 och hållbarhetens tre perspektiv: miljömässig‐, social‐ och ekonomisk hållbarhet, där alla tre perspektiven är lika viktiga och ömsesidigt beroende av varandra.

Till förstudien ”Hållbara flygförbindelser i Norra Värmland” beviljas Torsby kommun 150 000 kr. Kommunen finansierar själv 50 000 kr och projektet totala budget är därmed 200 000 kr.

Exempel på ett elflyg. Foto: Heart Aerospace. Fler bilder på elflyg finns i bifogad presentation ovan.

Film inför enkätundersökningen

Under april-maj månad 2021 gjordes en enkätundersökning för att ta reda på intresset för elflyg m.m. Filmen ovan var inspelad för att informera om enkätundersökningen och projektet. (Insamlingen av svar är avslutat i maj 2021.)

Innehållsansvarig: Eva Larsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen