Torsby kommun
Torsby kommun
[ARKIVMATERIAL]
Sidan kan innehålla uppgifter som blivit inaktuella.

Samråd: Förslag till fördjupad översiktsplan för Branäs

Vy från Branäsberget

Torsby kommun har arbetat fram en fördjupad översiktsplan för Branäs.
Den beskriver avsikterna för Branäsområdets utveckling fram till år 2040.
Förslaget ställs nu ut och kommunen önskar synpunkter på förslaget.

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta.

Översiktsplanen kan sedan fördjupas för ett visst geografiskt område (kallat FÖP).

I den fördjupade översiktsplanen gör kommunen avvägningar mellan olika intressen.

Kommunen ska redogöra för hur man förhåller sig och hur man tar hänsyn till allmänna intressen, hur riksintressen och miljökvalitetsnormer kommer att tillgodoses och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

En fördjupning av översiktsplanen är endast vägledande för efterföljande beslut, inte bindande.

Samrådsperioden

Samrådet pågår från 3 juli 2020 till och med 1 oktober 2020.

Dessa handlingar ingår i samrådet

Förslag till Fördjupad översiktsplan för Branäs, daterat 9 juni 2020
Karta 1 Utvecklingsstrategi
Karta 2 Markanvändning
Karta 3A Riksintressen
Karta 3B Natur- och friluftsvärden
Karta 3C Kulturvärden och jordbruksmark
Karta 3D Miljö, hälsa och säkerhet
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Naturinventering

Alla handlingar finner du på www.torsby.se/fopbranas.

Lämna synpunkter senast 1 oktober 2020


Vi ber dig att lämna dina synpunkter på förslaget till FÖP Branäs i skriftlig form (e-post går bra) senast 1 oktober 2020.

Förslaget finns även utställt på biblioteket i Torsby och biblioteket i Sysslebäck. Bibliotekens öppettider finns på www.torsby.se/oppettider.

Har du frågor?

Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till samhällsplanerare Sara Johansson tfn 0560-160 18 eller miljö- och byggchef Malin Jonsson, tfn 0560-160 84.

Sänd dina synpunkter till

Torsby kommun
1. Kommunstyrelsen
685 80 Torsby

eller via e-post till ks@torsby.se

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen