Torsby kommun
Torsby kommun

Regeringen förlänger nationella restriktioner

Regeringen har vid en pressträff 21 januari 2021 berättat om att de beslutat om ett antal åtgärder för att minska risken för smittspridning av coronaviruset. Flertalet åtgärder handlar om att tidigare beslutade åtgärder förlängs i tid, men några har också blivit förändrade.

Några exempel på det som har beslutats

  • Förbudet mot att servera alkohol efter klockan 20.00 som infördes den 24 december 2020 har nu förlängts till den 7 februari 2021 på grund av fortsatt hög smittspridning.

  • Folkhälsomyndighetens rekommendation om gymnasieskolan förlängs, men justeras. Justeringen innebär att undervisningen ska bedrivas som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning, med en gradvis återgång till undervisning på plats i gymnasiets lokaler. Detta gäller från och med den 25 januari till och med den 1 april 2021. Här kan du läsa vad Torsby kommun beslutat gäller för Stjerneskolan.

  • Från och med den 7 januari 2021 har Folkhälsomyndigheten rekommenderat munskydd i sådan kollektivtrafik där sittplats inte kan bokas. Rekommendationen gäller vardagar kl 7-9 samt 16-18 och förlängs nu att gälla våren ut.

  • Regeringen uppmanar fortsatt kommuner och regioner att hålla verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig, stängd fram till och med den 7 februari 2021. Vad som avses med icke-nödvändig verksamhet avgör respektive region och kommun utifrån de egna behoven och förutsättningarna.

  • Observera dock att idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter för barn och unga födda 2005 och senare, såväl utomhus som inomhus, undantas från regeringens uppmaning om fortsatt nedstängning. Dessa ungdomar ska alltså kunna delta i organiserad fritidsaktivitet, gäller både utomhus och inomhus. Alla kommunens sport - och gymnastikhallar öppnas med regler om hur många som får vistas i lokalerna. Här kan du läsa mer om vad som gäller i Torsby kommun.

    Fritidsaktiviteter är viktiga för barn och ungas utveckling. Offentliga aktörer bör därför återuppta verksamheterna för barn och unga födda 2005 och senare. Lokaler och anläggningar bör således hållas öppna för barn- och ungdomsaktiviteter. Sådana aktiviteter, såsom kulturskola, öppen fritidsverksamhet och aktiviteter inom föreningslivet, som kan genomföras utan ökad risk för smittspridning, bör fortgå i så stor utsträckning som möjligt om föreskrifter och allmänna råd kan följas. Bedömningen är att nyttan av att ha öppet överväger fördelarna med att hålla stängt. Barn och unga är inte drivande i pandemin. De negativa följder för barn och ungas hälsa som annars riskeras är betydande.
  • Regeringen kommer att ge Arbetsmiljöverket ett uppdragatt de ska göra en riktad tillsynsinsats med fokus på riskutsatta branscher för smittspridning av covid-19. Uppdraget ges mot bakgrund av att många yrkesgrupper inte har möjlighet att arbeta hemifrån under pandemin.

Regeringen kommer att utvärdera restriktionerna kommer varannan vecka.

Länk till regeringens pressträff


Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.



Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen