Torsby kommun
Torsby kommun
[ARKIVMATERIAL]
Sidan kan innehålla uppgifter som blivit inaktuella.

Nya kommunstyrelsen på plats

Måndagen den 5 november hade nyvalda kommunstyrelsen sitt första möte.

Första dagen för nya kommunstyrelsen. Några ledamöter var omvalda, några var nygamla, andra gjorde sin allra första dag idag.

Bilden visar några av ledamöterna vid dagens första sammanträde. Vid ordförandeklubban kommunalrådet Ann-Katrin Järåsen (S).

(TIll vänster och höger om ordföranden sitter tjänstemän som bistår styrelsen med underlag och föredragningar. Till vänster (dold) Johanna Lundkvist som är sekreterare, och till höger kommundirektör Thomas Stjerndorff och biträdande kommundirektör/HR-chef Anders Björck. Tjänstemännen ingår inte i kommunstyrelsen.)

Kommunfullmäktige väljer

Det är kommuninvånarna som i valet i september valde kommunfullmäktiges ledamöter. De hade sitt första möte nu i slutet av oktober.

Vid det mötet valde de ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen. Det är de som sammanträder idag för första gången. De är 11 stycken och lika många ersättare.

Så här fördelar sig platserna för de olika partierna (ledamöterna):
4 Socialdemokrater, 2 Centerpartister, 1 Liberal, 1 Vänsterpartist, 2 Moderater och 1 Sverigedemokrat.

I december väljer kommunfullmäktige vilka ledamöter och ersättare som ska sitta i de övriga nämnderna i kommunen och de helägda kommunala bolagen.

Under 2019 kommer vi att göra en "Torsby Nu politikerspecial" såsom vi gjort många gånger förut. Där presenteras alla nämnder, politiker och deras kontaktuppgifter, samt information om hur kommunen fungerar och beslutsgången är etc. Den sänds till alla invånare och företagare, såsom övriga Torsby Nu gör.

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen

Ledamöter

Ann-Katrin Järåsen (S), ordförande
Anna-Lena Carlsson (C) - vice ordförande
Yvonne Broberg (S)
Kjell-Erik Mattsson (S)
Khaled Mohammad (S)
AnnKatrin Uppvall (L)
Anna Melin Nyström (C)
Gunilla Boquist (V)
Mikael Persson (M)
Tommy Persson (M)
Torbjörn Olsson (SD)

Ersättare

Daniel Höglund (S)
Marianne Ohlsson (S)
Björn Nilsson (S)
Ingela Johansson (S)
Sture Persson (S)
Alf Larsson (C)
Dag Nyström (C)
Sture Lindqvist (KD)
Håkan Bengtsson (M)
Bengt Jonsson (M)
Eva Söderström (SD)

Ärenden på dagordningen

Alla ärenden listas på en föredragningslista, den och underlag till ärendena kan du också se och läsa om du vill.

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)