Torsby kommun
Torsby kommun

Nu finns en lättläst webbplats

Tycker du att texter ofta eller ibland innehåller svåra ord, formuleringar och långa meningar som gör det svårt att förstå? Då kanske lättläst är ett alternativ för dig. Nu har Torsby kommun såsom många andra kommuner, en lättläst webbplats.

Alla ska kunna ta del av samhällsinformation vare sig man är van vid att läsa eller inte, eller har stora förkunskaper. Därför jobbar kommunen på olika sätt för göra sin information mer tillgänglig.

För att fler människor ska kunna förstå informationen t.ex. på vår webbplats torsby.se finns nu delar av innehållet skrivet på så kallad lättläst svenska. Den lättlästa webbplatsen är en del av vårt tillgänglighetsarbete.

Här finner du vår lättlästa webbplats

Du hittar den lättlästa webbplatsen genom att klicka på ”lättläst” högst upp på sidan. Du kan också skriva in www.torsby.se/lattlast. Om det är någon information du saknar på lättläst svenska får du gärna höra av dig till oss.

Vad är lättläst svenska?

Texter på lättläst svenska är texter som är lätta att läsa och att förstå. De riktar sig och är anpassade till målgrupper som av olika skäl har lässvårigheter. Att skriva lättläst är en speciell teknik som man behöver ha kunskap för.

Lättläst text är enklare än standardspråk både vad gäller ordförråd, uppbyggnad och innehåll. Det som utmärker lättlästa texter är bland annat att de är skrivna med:

  • Vardagliga, lätta ord
  • Korta meningar
  • Rak och enkel handling
  • Få och korta rader text på varje sida

Längre ner på denna sida kan du se ett exempel på en text som är skriven på lättläst svenska.

Vem behöver lättläst svenska?

Enligt en undersökning som Myndigheten för tillgängliga medier gjort 2019 visade det sig att cirka 20 % av Sveriges befolkning tycker att det är svårt att läsa och förstå svåra texter. Det betyder att lättläst kan vara ett alternativ för många. Här är några exempel på vem lättläst riktar sig till:

  • Olika grupper med funktionsvariationer
  • Personer med läs- och skrivsvårigheter och inlärningssvårigheter
  • Personer med ett annat modersmål än svenska
  • Ovana läsare

Exempel på en lättläst text

Här är ett exempel på en del av en lättläst text om kommunens uppgifter och ansvar.

Det här gör kommunen

På denna sida kan du läsa om vad
kommunen gör och ansvarar för.

Det finns 290 kommuner i Sverige.

Kommunerna ska se till
att det finns förskolor,
skolor, omsorg för äldre personer
och för personer med funktionshinder.


Kommunen ska också ordna
så att det finns gator, avlopp,
rent vatten att dricka
och att soporna blir hämtade.


Här kan du läsa hela texten.

Har du frågor om vår lättlästa webb?

Hör av dig till kommunikationsstrateg Annette Lauritzen på annette.lauritzen@torsby.se eller 0560-160 04.

Texten ovan är skriven av Rasa Kalvane, 070-445 34 57

Innehållsansvarig: Annette Lauritzen
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen