Torsby kommun
Torsby kommun
[ARKIVMATERIAL]
Sidan kan innehålla uppgifter som blivit inaktuella.

Nationell försvarsövning under september

Under september genomför Försvarsmakten en stor nationell försvarsmaktsövning, men den påverkar Värmland bara marginellt.

För att öka den militära förmågan kommer Försvarsmakten under september att genomföra övningen Aurora 17. Värmland berörs i mindre omfattning. Störningar kan dock förekomma vid enstaka tillfällen.

Värmland berörs främst av transporter genom länet. Vid enstaka tillfällen kan det därför uppstå störningar för ordinarie trafik. Buller från flygaktivitet och lågt flygande flygfarkoster kan förekomma i delar av länet. Hemvärn och bevakningsförband kan komma att delta och både svensk och utländsk militär kan vara synlig i länet.

Länsstyrelsen Värmland deltar i Aurora 17 och följer de aktiviteter som genomförs i länet. 

Aurora 17 är en nationell övning som bygger ett starkare försvar, där samtliga stridskrafter deltar, och som ska öka den samlade förmågan att möta ett angrepp mot Sverige. Detta är den första och största försvarsmaktsövningen på mer än 20 år.

Aurora genomförs 18-24 september 2017.

På länsstyrelsens hemsida kan du läsa mer om Aurora 17-övningen.

På försvarets hemsida finns också information.

Här finns en kort video som berättar mer om Aurora 17-övningen:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen