Torsby kommun
Torsby kommun
[ARKIVMATERIAL]
Sidan kan innehålla uppgifter som blivit inaktuella.

Krisberedskapsveckan arrangeras 6 till 12 maj

Insatta, välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Därför ordnas Krisberedskapsveckan i hela landet. I Torsby kommun sker en rad aktiviteter.

Sverige är ett tryggt land och vi är många som är mer eller mindre oförberedda på en större kris. Hela 40 procent vet inte hur man ska förbereda sig. Men det kan vara bra att veta hur du ska klara vardagen om samhället plötsligt inte fungerar som vanligt.

Vad skulle du göra?

Vad skulle du till exempel göra om mobiltelefonerna lade av, om vatten och el slogs ut och hyllorna i affärerna började gapa tomma? Under Krisberedskapsveckan har du möjlighet att skaffa dig värdefull kunskap.

Detta händer i Torsby kommun

I vår kommun kommer det att finnas flera aktiviteter. På biblioteken i Sysslebäck och Torsby finns bland annat en utställning om vad en krislåda bör innehålla.

Till Torsby bibliotek kommer författaren och föreläsaren Lars Wilderäng och pratar under ämnet ”att vara förberedd”.

Ulf Fredriksson från Civilförsvarsförbundet föreläser om hur du praktiskt klarar av en kris som pågår i flera dagar. Dessutom undervisar han om vilka olyckor och skador är vanligast bland barn 0-6 år och vad kan man göra för att förebygga dem.

En annan programpunkt är frivilligorganisationen Missing People som hjälper anhöriga och polis att publicera efterlysningar och arrangera sökinsatser efter försvunna personer.

I samband med föreläsningarna och aktiviteterna har du möjlighet att vinna en krislåda om du lämnar in rätt svar på en fråga.

Över hela Sverige förbereder man sig

Det är tredje året som den rikstäckande informationskampanjen genomförs av kommuner, länsstyrelser och frivilligorganisationer under handledning av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Målet är stärkt beredskap och bättre riskkommunikation.

Enligt MSB, som har det övergripande ansvaret kring landets beredskap för samhällskris, tycks frågan inte längre vara om utan när ett längre omfattande avbrott drabbar landet. Rekommendationen är att vi ska kunna klara oss i minst 72 timmar utan el, vatten eller mat, egentligen en vecka.

Läs mer om Ulf Fredriksson och hans tips här.PDF

Programmet i Torsby kommun

Måndagen den 6 maj kl. 18.30, Torsby bibliotek

Författaren och föreläsaren Lars Wilderäng - Är du förberedd?

Lars Wilderäng föreläser om hushållens och samhällets krisberedskap. Han kommer även att koppla detta ämne till de böcker han skrivit.

Torsdag den 9 maj, Torsby bibliotek och Stjerneskolan

Ulf Fredriksson, Civilförsvarsförbundet

Kl. 12-13.30 Han föreläser på Torsby bibliotek om hur du praktiskt klarar av en kris som pågår i flera dagar, när till exempel elen och vattnet försvinner och det inte finns något internet.

Kl. ca. 14-15.30 Ulf Fredriksson finns på Stjerneskolans torg och berättar om hemberedskap.

Kl. 18-20 Säkrare barn - Han berättar på Torsby bibliotek om vilka olyckor och skador är vanligast bland barn 0-6 år och vad kan man göra för att förebygga dem. Dessutom blir det en kort information om hemberedskap – hur du klarar en kris i flera dagar.

Lördagen den 11 maj kl. 11.00, Torsby bibliotek

Kl. 11-12.30 Missing People berättar hur de jobbar när de söker efter försvunna personer med både hundförare och drönarpiloter.

Hela veckan

På biblioteket i Torsby och biblioteket i Sysslebäck finns under hela veckan en utställning om hemberedskap och bl.a. av en krislåda.

Tävling

Missa heller inte chansen att vinna en sådan genom att svara rätt på en fråga – den möjligheten finns för dig som kommer och lyssnar på någon av föreläsningarna under veckan.

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)