Torsby kommun
Torsby kommun

Kort från Torsby kommunstyrelse 4 mars

Vid sitt sammanträde den 4 mars 2019 behandlade kommunstyrelsen bland annat vision och mål 2020 - uppföljning 2018, bokslut 2018 och ungdomslöner 2019

Underlag till ärendena

Underlag till ärendena finns publicerade på vår webbplats en veckan innan sammanträdet. Här finner du underlagen.

Vision och mål 2020 - uppföljning 2018
Bokslut 2018

Kommunstyrelsen beslutade föreslå fullmäktige bifalla bokslutet för 2018.

Ekonomiavdelningen har sammanställt bokslutet för 2019, utifrån en budget som varit ca 762 miljoner kronor. Resultatet ser förhållandevis gott ut (+13,9 miljoner), en mindre avvikelse på -5,6 miljoner kronor jämfört med budgeten (+19,5 miljoner). Kommunfullmäktiges mål om att nettokostnadsandelen inkl. finansnetto ska vara 98 % (att resultatet ska vara minst 2 % av kommunens intäkter) uppfylldes inte helt, utan hamnade på 98,2 %.

Alla verksamheter har haft det tufft att klara sina budgeter, vilket märks främst på socialförvaltningen där kostnaderna för familjehemsplaceringar och ekonomiskt bistånd varit högre än budgeterat (-5,8 miljoner kronor hamnade nämndens bokslut på totalt), och tekniska avdelningen där det varit många oförutsedda kostnader (-2,7 miljoner kronor totalt för avdelningen). Barn- och utbildningsnämnden som har en nettobudget på 265 miljoner kronor har gjort ett nära nog nollresultat, dvs endast -723 tusen kronor jämfört med budgeten.

Mer info: ekonomichef Angela Birnstein, tfn 0560-160 28, 070-697 94 54

Ungdomslöner 2019
Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)