Torsby kommun
Torsby kommun
[ARKIVMATERIAL]
Sidan kan innehålla uppgifter som blivit inaktuella.

Köp av lokalproducerade livsmedel

Foto: Svenskt Kött/Fredrik Persson

Den långvariga torkan, med usla skördar och foderbrist som följd, har försatt kommunens lantbrukare i en akut krissituation. Torsby kommun kommer därför att ha en dialog med våra leverantörer för att hitta vägar, att inte bara kunna köpa svenskt kött, utan också maximera andelen lokalproducerat kött.

Torsby och Sunne kommuner har gemensamt gjort upphandling av livsmedel under 2016 och 2017 där kött ingår i olika former.

Storleken på upphandlingarna var på den kostnadsnivå att vi var tvungna att annonsera upphandlingarna i hela EU. Vi kunde inte ställa sådana krav som att det skulle vara svenska produkter eller att de var närproducerade, för då hade ett stort antal leverantörer blivit diskvalificerade vilket inte är lagligt enligt de lagar som styr upphandling.

Vad vi däremot har gjort är att vi ställt hårda krav på vad djuren äter, hur de vistas ute, hur antibiotika får användas, längsta transporttid till slakt, typ av avlivningsmetod mm. Dessa krav ska leverantören visa intyg på att de uppfyller för att kunna lämna anbud.

På grund av nuvarande förhållande med dåliga skördar och foderbrist framöver, kommer vi att ha dialog med våra leverantörer för att kunna köpa svenskt kött och då så stor andel lokalproducerat som möjligt.

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen