Torsby kommun
Torsby kommun
[ARKIVMATERIAL]
Sidan kan innehålla uppgifter som blivit inaktuella.

Klimatmiljoner till Torsby

Kommunens första elbilar togs officiellt i bruk den 29/9 2016. Från vänster till höger: Alf Larsson (vice ordförande i kommunstyrelsen), Jan-Anders Carlsson (Näckåns Energi), Peter Aldby (Move About), Maria Altonen (bilpoolsansvarig), Daniel Bücke (ekonom), Tina Näslund (miljöstrateg) och Ann-Katrin Järåsen (kommunalråd). Foto Daniel Olausson VF

Utdelningen var särdeles god till norra Värmland i Klimatklivet. En tankstation för biogas och över femtio laddare för elfordon kommer att byggas i Torsby kommun.

Torsby kommun, Näckåns Energi AB och OK Värmland fick det glädjande beskedet att Torsby var vinnare i den utdelning av medel från Naturvårdsverket.

Det är Näckåns Energi AB som har fått 961 600 kronor för att förbättra laddinfrastrukturen i Torsby
kommun. Två snabbladdningsstationer ska sättas upp längs E45. Vid en snabbladdare kan en elbil
laddas på 20 minuter. Stationer för lite långsammare laddning ska sättas upp på ytterligare 15 platser i kommunen. Vidare ingår ett antal icke-publika laddningsstationer i paketet. Dessutom har OK Värmland fått 2 773 700 kronor för att uppföra en tankstation för biogas i Torsby.

Källa: Länsstyrelsen i Värmland

Ann-Katrin Järåsen

Kommunalrådet Ann-Katrin Järåsen är mycket glad över beskedet:

– Pengarna till laddstolparna ger helt nya möjligheter för att svara upp mot en bättre i miljö i en sådan här ytstor kommun som Torsby kommun är. Elbilar har fram till nu inte varit ett reellt alternativ i o m att det har saknats elstolpar, nu kommer det att bli möjligt

– Energisparprojektet i kommunens fastigheter och bygget av omlastningsterminalen är två viktiga åtgärder för miljön. Det känns bra att fylla på den satsningen på laddstationer och biogas som ett tredje exempel på miljösatsning.

– Ett stort tack för allt engagemang och arbete bland kommunens tjänstemän och särskilt tack till Näckåns Energi AB, OK Värmland, Fortum och övriga samarbetspartners för det stora och viktiga jobb som ni lagt ner.

Tina Näslund

Miljöstrateg och energi- och klimatrådgivare vid Torsby kommun Tina Näslund:

– Jättekul, det betyder att vi är med ”laddinfrastrukturkartan”, att det blir som ett spindelnät med laddare över landet, och nu är vi med i detta nätverk. Fin påskpresent, säger Tina Näslund.

– Idag finns de närmaste laddstationerna längs E45 i Sunne och i Malung, och längs E16 i Kongsvinger och Malung. Nu blir det möjlighet att ladda här i Torsby också.

Jan-Anders Carlsson

VD för Näckåns Energi AB Jan-Anders Carlsson:

– Hela norra Värmland och Torsby kommun är vinnare och inte minst är vår miljö och arbetet för ett hållbart samhälle vinnare.

– Beslutet är ett bra första steg, nu gäller det att komma igång och göra verkstad, dvs. detaljprojektera, ta kontakt med fastighetsägare, näringsidkare, söka tillstånd osv.

– De planerade laddstationerna är strategiskt placerade intill eller vid populära platser för turism och handel eller andra välbesökta anläggningar, vilket banar väg för ”fossilfri turism”, men ligger också strategiskt rätt för lokalbefolkning liksom för bilister på genomresa genom kommunen.

– De kommer att finnas på totalt 19 platser, inte klart exakt på alla platser, utan det är ett förslag än så länge. Om det inte går att placera dem där vi tänkt, få vi jobba vidare med förslaget. 

– Det är av stor vikt även för landsbygdsutveckling i ett större perspektiv och överensstämmer mycket väl med intentionerna i det slutbetänkande för nya landsbygdssatsningar som Landsbygdskommittén nyligen lämnade till regeringen, där Torsby kommun särskilt omnämns.

Olof Rhodiner

företagssäljare vid OK Värmland Olof Rhodiner:

– Vi är självklart glada att ansökan gått igenom! OK Värmland ingår i ett projekt med ett antal bönder i Väse, Swedish Biogas och vi planerar att starta en fabrik för biogas i Väse, och vi vill också starta biogasanläggningar i Torsby, Arvika och Säffle.

– Det är personbilar i första hand som vår biogasanläggning i Torsby, Arvika och Säffle vänder sig till. Nu finns möjlighet att faktiskt ha en bil driven av biogas i norra Värmland. Exakt var anläggningen ska ligga vet vi inte än, men den kommer inte att få plats på befintliga OKQ8-stationen i Torsby centrum. Vi ska leta efter en bra plats, som går lätt att nå.

– Idag finns bara en biogasanläggning i Värmland, och den är i Karlstad. Med beslutet om bidrag så skapas det nu förutsättningar för biogasbilar i större skala, jättebra för miljön.

Biogaspumpen ser ungefär likadan ut som en vanlig bensinpump, bara handtaget är annorlunda. Foto: OK Värmland

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen