Torsby kommun
Torsby kommun
[ARKIVMATERIAL]
Sidan kan innehålla uppgifter som blivit inaktuella.

Klass 2-varning i Klarälven

Från kl. 11.04 onsdagen den 9 maj 2018 varnar SMHI för höga flöden enligt klass 2, vilket innebär mycket höga flöden i Klarälven från norska gränsen ner till Råda. Följ vår information om vattenläget och om hur du som fastighetsägare kan agera.

Se vattennivåer

Här på www.torsby.se/vattennivåer2018 kan du läsa om hur SMHI, Fortum, länsstyrelsen m.fl. rapporterar om vattennivåer, olika klass-varningar etc.

Sandsäckar att hämta

2018-05-08: För dig som behöver förbereda dig, t.ex. för att kunna täppa en golvbrunn, finns sand och sandsäckar att hämta.

Följ vår information

Kommunerna får löpande rapporter från bland annat Fortum och Länsstyrelsen, vilken vi vidarebefordrar bland annat på vår webbplats.

www.torsby.se/vårflod2018 har vi samlat information om vattenståndet och olika sätt som man som fastighetsägare kan förbereda sig infall det blir en översvämning. 

Vi annonserar också i TorsbyBladet, media informerar, och vi finns också vid behov på vår Facebook-sida www.facebook.com/torsbykommun.

Låt oss alla hjälpas åt att sprida informationen, alla har inte internet eller har tillgång till webben.

Uppmanar fastighetsägare att förbereda sig

Vi på Torsby kommun har förberett oss en längre tid, på flera sätt. Bland annat har vi gått ut på relativt bred front med information i olika medier om hur man som fastighets-, eller verksamhetsägare själv kan förbereda sig inför en eventuell vårflod. Här handlar det om att, i förväg, till exempel tömma källare på känsliga inventarier, rensa avlopp, se över vilka avlopp som behöver tätas för att vatten inte ska tryckas in ”bakvägen” samt förankra egendom som finns nära vattendrag. Här kan du läsa mer om förberedelserna.

Räddningstjänsten och kommunens tekniska avdelning förbereder sig också inför vårfloden

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen