Torsby kommun
Torsby kommun

Intresse av att förvalta Prostgårdslagårn i Torsby?

Ideella föreningar i Torsby kommun är välkomna att anmäla intresse för förvaltning av Prostgårdslagårn i Torsby. Lokalen används som konferens-, mötes- och festlokal. 

Prostgårdslagårn ägs av Torsby kommun och är en populär konferens-, mötes- och festlokal. Den har en historia som sträcker sig tillbaka ända till 1700-talet. Den nuvarande byggnaden stod klar 1857 och användes som lagård för kyrkojorden fram till mitten av 1950-talet. Efter en omfattande ombyggnad invigdes Prostgårdslagårn den 29 oktober 1969 till samlingslokal av dåvarande kyrkoherde i Fryksände församling Carl-Henrik Martling. Torsby kommun erbjuder nu ideella föreningar att anmäla intresse för förvaltning och uthyrning av Prostgårdslagårn.

I förvaltningen av Prostgårdslagårn är föreningens uppgift bl.a. att:

 • ansvara för uthyrning av lokalen
 • ansvara för att det råder ordning i och omkring lokalerna
 • ansvara för städning av lokalen och området runt entrén vid behov
 • ansvara för snöröjning och is/halkbekämpning vid och runt entrén (Torsby kommun sköter gräsklippning samt snöröjning och halkbekämpning på väg och parkering)
 • rapportera fel och brister som uppkommer till kommunen via kommunens felrapporteringssystem.

Ett årligt bidrag på 50 000 kr betalas ut till föreningen och intäkter från uthyrning tillfaller föreningen.

Städ- och förbrukningsmaterial bekostas av föreningen.

Avtal tecknas på två år från 1 september 2022, med option på ytterligare ett år, därefter gör Torsby kommun ny intresseförfrågan genom annonsering så att uppdraget kan växla mellan flera föreningar.

Sökande förening ska

 • bedriva sin ideella verksamhet inom Torsby kommun i drogfri miljö
 • vara uppbyggd enligt demokratiska principer och vara öppen för alla
 • ha godkända stadgar, ansvarig styrelse och revisorer
 • hålla årsmöte varje år där verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse godkänns
 • årligen redovisa sin verksamhet till kommunen genom att skicka in de i punkten ovan angivna handlingarna
 • främja god folkhälsa
 • jämställdhet ska genomsyra såväl organisation som verksamhet
 • främja integration och mångfald samt motverka diskriminering
 • vara politiskt obunden
 • inte ha som uppgift att tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen som t ex ekonomisk förening, personalförening eller fackförening
 • inte vara stödförening eller supporterklubb till annan förening
 • vara beredd att låta personal utsedda av kommunen ta del av föreningens räkenskaper, protokoll och övriga handlingar som anses nödvändiga för att bilda sig en uppfattning om föreningens ekonomi, verksamhet och skötsel
 • ha ett plus- eller bankgiro samt ett organisationsnummer.

Anmäl intresse senast 8 maj

Anmäl intresse nedan senast 8 maj 2022. Vi kontaktar sedan er som anmält intresse och bokar tid för samtal och visning av lokalen. Torsby kommun förbehåller sig rätten att överlåta förvaltningen av Prostgårdslagårn till den förening som vi bedömer vara bäst lämpad.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 8 maj klockan 23.30.

Innehållsansvarig: Cecilia Sjödén
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen