Torsby kommun
Torsby kommun

Handelsindex visar: Det går bra för butiker i området Torsby kommun

Kvinna, man, två barn i en affär, barnen sitter i kundvagnen

Foto: N-region från Pixabay

Idag, 6 september 2023 publiceras siffror och handelsstatistik för år 2022. Handelsåret 2022 blev ett turbulent år som präglades av krig i Europa och ett ekonomiskt läge som blev alltmer pressat. Trots det ser det bra ut för butikerna i vår kommun.

Nationell överblick

Den totala detaljhandeln i Sverige växte med 4,5 procent år 2022. Försäljningen i fysiska butiker ökade med 6,1 procent medan e-handelsförsäljningen minskade med 6,5 procent. 2022 blev första gången som e-handeln uppvisade negativ årstillväxt.

Den nationella statistiken visar även att butiksstrukturen är viktig. Orter som har lågprishandel får ett inflöde av kunder som även handlar i andra butiker.

Gränshandeln hårt drabbad men ökar igen

Gränshandeln är den del av handeln som drabbades hårdast av pandemin. De största gränshandelskommunerna tappade tillsammans 42 procent av sin detaljhandelsförsäljning under 2020 och hade nolltillväxt 2021. Under 2022 fick gränshandeln ett rejält uppsving. De största gränshandelskommunerna ökade tillsammans med 53 procent. Strömstad toppade medan Torsby kommun noterar en sjätteplats i Tillväxtligan.

Lokala handeln

Diagrammen visar handelsindex för Torsby och några jämförbara kommuner.

Siffran 100 motsvarar att alla personer som bor på orten gör sina inköp lokalt. Siffra under 100 betyder alltså ett utflöde av kunder, samtidigt som en siffra över 100 betyder ett inflöde till handeln.

Statistiken visar tydligt att handeln i Torsby kommun nu är tillbaks på ungefär samma nivåer som före pandemin. Den totala detaljhandeln år 2022 ökade +25% i Torsby.

Det vi kan vara extra stolta över lokalt är att sällanköpsindex ökar till 80 (jämfört med 78 år 2021). Sällanköpshandeln i Torsby har under många år uppvisat stadigt ökande siffror, vilket indikerar att kommuninvånarna i allt större utsträckning handlar lokalt.

Framtidspaning

Den höga inflationen, tillsammans med stigande räntor, minskar hushållens köpkraft väsentligt. I vilken utsträckning konjunkturen kommer att påverka handeln, och hur vi kommer att förändra vårt köpbeteende, återstår att se. Handeln är en bransch som många gånger visat på förmågan att anpassa sig efter nya förutsättningar. Det märktes till exempel under pandemin då många butiker snabbt ställde om.

När människors privatekonomi stramas åt är det vanligtvis varor som konsumenterna sällan är i brådskande behov av som dras in på först. Lågprishandeln kan å andra sidan sannolikt gynnas av den ekonomiska nedgången. Även lyxvaror brukar visa starka försäljningssiffror under lågkonjunkturer. Begagnathandeln, som haft en mycket stark tillväxt under senare år, förväntas också fortsätta öka när hushållen måste dra ner på utgifterna.

Var hittar jag siffrorna?

På HUI:s hemsida kan du finna all statistik och göra jämförelser själv.

  • Gå in på www.handelsfakta.se.
  • Klicka på fliken ”Regional handel” i huvudmenyn.
  • Här kan du se och jämföra statistik som försäljning, utveckling och försäljningsindex mellan Sveriges län och kommuner.
  • Du kan även ladda ner statistiken i excelformat genom att klicka på knappen under kartverktyget.
  • Statistiken har ett tidsseriebrott mellan 2020 och 2021, men en tidsserie som reviderats bakåt baserat på historisk tillväxttakt finns tillgänglig i den nedladdningsbara excelfilen.

Mer information?

Kontakta näringslivschef Eva Larsson, tfn 070-212 54 57, eva.larsson@torsby.se

Vad är Handelsfakta?

Från deras hemsida: Handelsfakta riktar sig till dig som söker information om den svenska detaljhandeln, partihandeln och motorhandeln.

Hemsidan ägs av Handelsrådet och drivs av HUI Research. Handelsrådets övergripande syfte är att stärka handelns konkurrenskraft och skapa goda villkor för företagens medarbetare. Handelsrådet är ett samarbete mellan Svensk Handel, Handelsanställdas förbund, Akademikerförbunden, Fremia och Unionen.

Innehållsansvarig: Eva Larsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Till toppen