Torsby kommun
Torsby kommun

Förslag till ny renhållningsordning

Nu kan du ta del av förslaget till ny renhållningsordning med avfallsföreskrifter och avfallsplan för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner (SuToHaMu).

Du kan ta del av handlingarna här på vår webbplats eller genom att besöka utställningen på biblioteket i Torsby eller samverkanskontoret i Sysslebäck.

Utställning 3 maj - 3 juni 2022

Förslaget till ny renhållningsordning för SuToHaMu-kommunerna finns utställt för granskning 3 maj - 3 juni 2022.

Du finner förslaget här:

Lämna dina synpunkter senast 6 juni 2022

Du du som vill lämna synpunkter ska lämna dem skriftligen senast 6 juni 2022.

Lämna dem till:

Torsby kommun
85. Tekniska avdelningen
685 80 Torsby

eller via e-post till torsby.kommun@torsby.se

Märk ditt brev eller din e-post med "Renhållningsordning".

Den som inte framfört skriftliga synpunkter då, kan komma att förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta renhållningsordningen med avfallsföreskrifter och avfallsplan.

Två delar i en renhållningsordning

Varje kommun ska, enligt miljöbalkens bestämmelser, ha en aktuell renhållningsordning som består av två delar; avfallsföreskrifter och en avfallsplan.

Avfallsföreskrifterna beskriver de lokala bestämmelserna om hur avfallet ska hanteras och tas om hand.

Avfallsplanen innehåller mål och visioner med avfallshanteringen för kommunerna Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors (SuToHaMu).

Avfallsplanen omfattar alla som bor och verkar inom ovanstående geografiska områden. Detta inkluderar alla aktörer som kommer i kontakt med avfallshantering, företag, fastighetsägare och privatpersoner. Målen i denna avfallsplan har övergripande karaktär och syftar till att driva utvecklingen inom avfallsområdet så att alla berörda parter ytterligare minskar sin miljöpåverkan.

Innehållsansvarig: Sune Eriksson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen