Torsby kommun
Torsby kommun

Förslag om avveckling av Aspeds skola, fritidshem och förskolan Junibacken

Tf. skolchef Thomas Stjerndorff och ordförande i barn- och utbildningsnämnden Peter Jonsson vid ett informationsmöte på Aspeds skola. Då deltog också rektorerna Marie Holmqvist, Anna Renhult och Margareta Keck-Carle

Det ekonomiska läget i Torsby kommun har gjort att kommunstyrelsens arbetsutskott gett direktiv till barn- och utbildningsnämnden att nämnden inte kommer att få någon kompensation för pris- och löneökningar under 2021. Det innebär att ramen för 2021 kommer att vara densamma som 2020. Det handlar om cirka 8 miljoner kronor som måste sparas inför 2021.

- Vi har arbetat med osthyveln i många år, men det kan vi inte göra nu för att hämta hem denna summa, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Peter Jonsson.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har därför lämnat ett förslag till barn- och utbildningsnämnden att avveckla Aspeds skola i Vitsand från och med höstterminen 2020. Förslaget omfattar också avveckling av fritidsavdelningen och förskolan Junibacken. Skolan har idag 22 barn från förskoleklass till årskurs 5, 20 till hösten. Förskolan har tio barn nu, sex till hösten.

- Nedläggning av skolor är bland de svåraste beslut som man som fritidspolitiker ibland måste ta, säger Peter Jonsson

Redan från höstterminen 2020

Skolans verksamhet organiseras läsårsvis, med början på höstterminen och det är svårare att ändra den från t.ex. vårterminen. Därför behöver vi genomföra förändringarna redan nu från höstterminen 2020.

Information har lämnats till berörda

Nämndens ordförande Peter Jonsson och tf. skolchef Thomas Stjerndorff har tillsammans med berörda rektorer informerat personalen, de fackliga organisationerna och föräldrarna samt bjudit in till presskonferens.

Ekonomiska uppgifter

Med en avveckling av skolan, fritidshemmet och förskolan räknar kommunen med dessa ekonomiska besparingar, vid avveckling av all verksamhet från ht 2020:

Åtgärd

Besparing

På helår

Besparing bemanning förskola 1,8 tjänst

365 tkr

1 miljon kr

Besparing bemanning skola och fritidshem 5,0 tjänster

950 tkr

2,5 miljoner kr

Besparing kost och städ (köpt tjänst)

160 tkr

440 tkr

Kostnad för hyra och el cirka


875 tk


Summa höst: 1 475 tkr (enbart lönekostnad)
Summa helår: 3 940 kr (enbart lönekostnad) + 875 tkr för lokalerna

Avvecklingen av Aspeds skola, fritidshem och förskola beräknas ge en besparing på 4 815 tkr på helår.

Det behövs enligt uppgift inga extra skolskjutsar för att ta barnen fram och åter till skolan i Torsby, utan de kan åka med befintliga skolskjutsar.

Personalen på skolan, fritidshemmet och förskolan kommer att erbjudas jobb inom Torsby kommun.

Torsby kommun. Barnen får plats i befintliga skolor och förskolor.

Antalet barn i förskolan och skolan

Klass

Vårterminen 2020

Höstterminen 2020

Förskolan

10

6

Förskoleklass

4

4

Årskurs 1

4

4

Årskurs 2

5

4

Årskurs 3

3

5

Årskurs 4

3

3

Årskurs 5

3

0

Totalt skola

22

20


Undervisningen bedrivs idag så att förskoleklass till årskurs 2 undervisas tillsammans, och årkurs 3 till 5 tillsammans.

Befolkningen minskar i Torsby kommun och har gjort så i många år, det ger ett minskande elevunderlag för kommunens skolor. Det fria skolvalet, dvs att föräldrar själva kan välja vilken skola de vill ha sina barn i, påverkar också hur många elever som går i respektive skola.

Den politiska processen

Processen framledes är att ärendet ska gå till barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och sedan tas beslut i kommunfullmäktige. Det kommer inte att vara med på kommunfullmäktiges sammanträde den 22 juni för det ligger för nära i tiden.

Viktigt med en bra övergång för barnen

- Vi jobbar på en plan för att göra övergången till den/de nya skolorna och nya förskolan så bra som möjligt för eleverna, berättar rektor Anna Renhult. Det är brådskande och det är viktigt att det blir bra.

- Vi kommer att erbjuda barn och föräldrar att snarast komma på besök på skola/förskola, de kan få komma flera gånger om de vill. De får träffa lärare och se lokalerna, säger Anna Renhult.

Historia

Senast en skola lades ner i Torsby kommun var 2009 då Lekvattnets skola lades ner, och dessförinnan 2004 Svenneby och Fensbol.

Mer information

  • Barn- och utbildningsnämndens ordförande Peter Jonsson (S)
  • Tf. skolchef Thomas Stjerndorff
  • Rektor Margareta Keck-Carle, ansvarig för bl.a. Aspeds skola
  • Rektor Marie Holmqvist, ansvarig för förskolan i bl.a. Vitsand
  • Rektor Anna Renhult, ansvarig för Frykenskolan

Samtliga kontaktuppgifter finns på www.torsby.se/kontaktaoss

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)