Torsby kommun
Torsby kommun

Eldningsförbud från och med 7 juni kl. 12.00

Eld med kryss över, symboliserar förbud att elda

Länsstyrelsen har fattat beslut om eldningsförbud i hela Värmland. Förbudet gäller från och med onsdag 7 juni, klockan 12.00 och tills vidare i hela Värmland.

There is a fire ban in Värmlands County from 12 pm on June 7th 2023. The ban is valid until further notice, in the whole area of Värmland county.

Eldningsförbud

Det är förbjudet att elda i skog och mark gäller utanför sammanhållen bebyggelse och omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen.

Förbudet gäller i hela Värmlands län.

Vissa eldning undantagen från förbudet

Grillning utomhus är tillåten på egen tomt men även på fasta grillplatser i skog och mark där risken för antändning och spridning är låg.

Eldningsförbudet gäller inte heller naturvårdsbränning eller hyggesbränning och skötselmetoder som innebär bränning som utförs enligt råd och anvisningar från bransch och myndigheter.

Undantag i särskilda fall

Länsstyrelsen kan efter ansökan medge undantag från förbudet i särskilda fall.

Länsstyrelsen har beslutat för hela Värmland

Bedömningen av eldningsförbud är gjord i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognosunderlag. Eldningsförbudet kan komma att skärpas alternativt hävas beroende på brandrisken.

Beslut träder i kraft klockan 12.00 den 7 juni 2023 och gäller tills vidare.

Flagga högst upp på en skorsten

Så här ser brandflaggan ut

När det är eldningsförbud, då flaggar räddningstjänsten med "brandflaggan" på sina fem brandstationer: Torsby, Vitsand, Östmark, Stöllet och Sysslebäck samt vid Finnskogscentrum i Lekvattnet.

Innehållsansvarig: Annette Lauritzen
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Till toppen