Torsby kommun
Torsby kommun
[ARKIVMATERIAL]
Sidan kan innehålla uppgifter som blivit inaktuella.

Elda rätt - minska utsläppen

Nu när vinterkylan är på gång börjar många elda i sina kaminer och spisar för att få lite extra värme. Det många inte tänker på är att vedeldning kan sprida hälsofarlig rök i bostadsområdena. Hur stora utsläppen blir beror mycket på sättet man eldar. Därför pågår just nu en informationssatsning för att elda på rätt sätt.

När ved brinner bildas sotpartiklar och kolväten som är hälsofarliga att andas in. Dessa föroreningar kan i värsta fall leta sig in i lungor och blodkärl och orsaka hjärt- och kärlsjukdomar, luftvägsrelaterade sjukdomar och cancer. Det är framförallt i tätbebyggda områden där många eldar som vedeldning orsakar dålig luftkvalitet.

För att minska utsläppen från vedeldning sprider nu Torsby kommun nya råd för vedeldning riktade till hushåll. Råden har tagits fram av Naturvårdsverket och Energimyndigheten och landets samtliga kommuner har erbjudits att sprida råden. Runt 80 kommuner har nappat på det, däribland Torsby.

Hur vi eldar avgör hur mycket luftföroreningar vedeldningen orsakar. Därför vill vi nu nå ut med de allra senaste råden för att minimera utsläppen, till de som eldar med ved i kommunen, säger Mats Fastmark, vik. miljö- och hälsoskyddsinspektör på miljö- och byggkontoret.

Råden utgår från senaste rönen från förbränningsforskare, sotare och kamintillverkare och kommuniceras ut via en enkel broschyr som nu skickas ut till många vedeldande hushåll runtom i landet, samt via en film och en webbsida.

En viktig sak som många inte känner till är att bäst förbränning och minst föroreningar blir det om man tänder brasan i toppen, säger Mats Fastmark. Andra viktiga saker att tänka på är att ha lagom torr ved, god lufttillförsel och att se till att stapla brasan luftigt.

Läs mer om råden och se film på: www.naturvardsverket.se/vedeldning.

du kan också läsa mer på vår egen sida www.torsby.se/vedeldning eller ringa Mats Fastmark på telefon 0560-160 87, 073-201 41 77 eller e-post mats.fastmark@torsby.se.

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)