Torsby kommun
Torsby kommun
[ARKIVMATERIAL]
Sidan kan innehålla uppgifter som blivit inaktuella.

Besöksförbud till alla särskilda boenden, gruppboenden och korttidsvård/växelvård

Från och med fredag 20 mars 2020 är det besöksförbud till alla kommunens boenden

På grund av det rådande läget med coronaviruset är samtliga Torsby kommuns boenden inom äldreomsorgen och handikappomsorgen stängda för besökare från och med idag fredagen den 20 mars 2020.

Detta för att skydda våra brukare och minska risken för smittspridning.

Undantag kan göras för anhöriga till kritiskt sjuka brukare om besökaren inte har luftvägssymtom. Om man vill besöka en sådan brukare måste man i förväg ta kontakt med personal på det boende som brukaren bor eller vistas på.

Torsby kommun utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer i sitt arbete i kommunens olika verksamheter. Myndigheten har idag inte rekommendationer om besöksförbud på boenden (utom att de ber att man ska undvika onödiga besök), men nu när vi ser att smittspridningsrisken ökar i Sverige har vi ändå valt att fatta ett sådant beslut.

- Vi gör detta för att skydda våra brukare, de tillhör ju riskgrupperna, säger Carina Stolpe. Vi hoppas och tror att besökarna har förståelse för detta.

Socialförvaltningen införde från 12 mars besöksförbud till det som kallas korttidsboenden och växelvård, men nu utökas alltså besöksförbudet till att gälla alla boenden, dvs. särskilda boenden (ofta kallade äldreboenden), gruppboenden inom handikappomsorgen, korttidsboenden (inom äldreomsorgen och handikappomsorgen) och växelvård (äldreomsorgen).

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen