Torsby kommun
Torsby kommun

Barn- och utbildningsnämnden föreslår nedläggning av Aspeds förskola och skola

Aspeds skola. Foto från skolkatalogen

Vid ett extra sammanträde den 18 juni 2020 behandlade barn- och utbildningsnämnden frågan om Aspeds förskola och skola. Och beslutet blev förslag till nedläggning från hösten 2020.

Det är det ekonomiska läget för kommunen och barn- och utbildningsnämnden som är bakgrunden till att nämnden behöver se över sin verksamhet och göra större förändringar.

Nämnden kommer t.ex. inte att få ekonomisk kompensation för pris- och löneökningar 2021, ingen av kommunens nämnder får det.

Barn- och utbildningsnämnden kommer därför att behöva minska sin verksamhet med cirka 8 miljoner kronor 2021 jämfört med budgeten 2020. En besparing på 8 miljoner kr motsvarar cirka 16 lärartjänster på årsbasis.

- En besparing på 8 miljoner kronor är inte möjligt att hyvla bort i den nuvarande organisationen utan att det får stora konsekvenser för undervisningen. Mycket större klasser/grupper samt sämre undervisningssituation för lärarna är en ofrånkomlig konsekvens, säger nämndens ordförande Peter Jonsson och det framgår också av nämndens protokoll. Det är nu dessvärre dags att börja se på strukturen och avveckla verksamheter.

För att klara budget 2021 föreslås därför bland annat att förskolan Junibacken och grundskolan Aspeds skola (förskoleklass-årskurs 5) avvecklas från och med höstterminen 2020. Besparingseffekten 2021 beräknas till 4,4 miljoner kronor. Då förutsätts också att hyran upphör från 1 januari 2021.

Fortsatt beslutsfattande om förskolan och skolan

Barn- och utbildningsnämnden har nu fattat sitt beslut att föreslå kommunfullmäktige att förskolan Junibacken och skolan i Asped läggs ner från och med höstterminen 2020.

En ledamot, Björn Butendeich (C) reserverade sig  mot detta beslut.

Nu ska frågan om avveckling av förskola och skola behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 juni, i kommunstyrelsen den 29 juni och beslutas i kommunfullmäktige den 8 juli 2020.

Uppdaterad text

Frågan har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 juni och kommunstyrelsen den 29 juni 2020. Förslaget står fast; kommunfullmäktige föreslås besluta att verksamheten på Aspeds skola och Junibackens förskola avvecklas från och med höstterminen 2020.

Kommunfullmäktige behandlar ärendet vid ett extra sammanträde den 8 juli 2020.
Här finns kallelsen till kommunfullmäktige en vecka innan mötet.

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)