Torsby kommun
Torsby kommun
[ARKIVMATERIAL]
Sidan kan innehålla uppgifter som blivit inaktuella.

+28 placeringar för Torsby kommun i årets ranking av företagsklimatet 

Torsby kliver upp 28 placeringar sen förra årets mätning av Sveriges Företagsklimat som genomförs av Svenskt Näringsliv.

Plats 129 är den bästa placering som Torsby uppnått i just denna mätning.

- Vi gläds särskilt över att de allra flesta värmländska kommuner ökar och tar placeringar nationellt, säger Åsa Gertling, näringslivsutvecklare Tuab. Vi har under de senaste åren intensifierat näringslivsarbetet över kommungränserna och jobbat tätt för att skapa ett bra företagsklimat i hela regionen. Vi vill tillsammans med näringslivet skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart befintligt näringsliv, stimulera nyföretagande men också locka nya externa etableringar i ett längre perspektiv.

Det har handlat om ett kontinuerligt nätverkande mellan näringslivsenheterna där vi med utbytt erfarenheter och stöttat varandra på olika sätt. Vi har också genomfört utbildningar för kommunala tjänstemän som jobbar med tillstånd och tillsyn, genomgått diplomering av Företagslotsar, genomfört gemensamma resor för att omvärldsbevaka och profilera det värmländska näringslivet och mycket mer.

Grums tar med sin 31:a plats täten i länet. Sunne placerar sig som många gånger förr i det övre skiktet av Sveriges kommuner och har sällskap av Munkfors som tagit stora kliv de senaste åren.

För Torsbys del ger företagen bäst betyg till konkurrensen från kommunens verksamheter (fråga: i vilken utsträckning anser du att kommunens verksamheter tränger undan privat näringsverksamhet?) samt skolans och allmänhetens attityder till företagande.

- Vi nöjer oss så klart inte med detta utan kommer gemensamt med näringslivet fortsätta arbetet för att skapa ännu bättre förutsättningar för att kunna bedriva en konkurrenskraftig verksamhet i norra Värmland. Genom en ständig dialog med näringslivet kan vi ta ut rätt kompassriktning, avslutar Åsa Gertling.

För Torsbys del är det 111 företag som besvarat enkäten och urvalet är företag med minst en anställd (488 st i Torsby kommun) och de största branscherna som svarat är handel, bygg och industri.

Här finner du hela undersökningen kring Företagsklimatet 2017

 

Bild: Fastighetsbyrån.

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen