Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

Person

  • Mats Ågren
  • inköpschef
  • Tfn: +4656016067
  • Mobil: +46761185169
  • E-post: mats.agren@torsby.se
  • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Konkurrensutsatt verksamhet

På den här sidan kan du läsa om konkurrensutsättning till exempel lagen om valfrihetssystem (LOV), utmaningsrätt, avknoppning och konkurrenspolicy m.m.

Kundval (LOV - Lagen om valfrihetssystem)

Lagen om valfrihetssystem även kallad LOV trädde i kraft vid årsskiftet 2008/2009. Valfrihetssystem är en form av konkurrensutsättning som många kommuner och landsting prövar för att skapa nya alternativ till traditionell kommunal verksamhet.

Kundval innebär att den privatperson som av kommunen blivit beviljad exempelvis hemtjänst själv väljer utförare av tjänsten.

Valfrihetssystemet öppnar dörrar för både små, stora och nya företag och ger den enskilde individen möjlighet att välja mellan kommunen eller ett privat företag som godkänts av kommunen som utförare av insatserna.

I Torsby kommun finns det i dagsläget inte kundval inom några området eftersom det inte finns något politiskt ställningstagande i frågan. Läs mer om LOV på valfrihetswebben.

Avknoppning

Genom avknoppning övergår den tidigare kommunala verksamheten till en ny huvudman. Den nya huvudmannen är en anställd inom kommunen som har startat eget företag och tagit över driften av verksamheten som kommunen har drivit tidigare. I Torsby kommun finns inte möjligheten till avknoppning eftersom det inte finns något politiskt ställningstagande i frågan.

Konkurrenspolicy

Torsby kommun har i dagsläget ingen konkurrenspolicy.

Utmaningsrätt

Utmanarrätten innebär att den som vill överta driften av en kommunal verksamhet kan utmana kommunen. Det kan röra sig om företag, föreningar eller kommunens medarbetare.

All kommunal verksamhet som inte är myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner och kommunala bolag kan utmanas. Verksamheter som enligt lag och förordning måste utföras av kommunen kan inte heller utmanas. Syftet med utmanarrätten är att pröva kommunens verksamheter, både kostnadsmässigt och kvalitetsmässigt. I Torsby kommun finns inte utmanarrätten enligt beslut i kommunfullmäktige 2015-11-24 §145.

Privat äldreomsorg/hemtjänst

Torsby kommun har i dagsläget inte privat äldreomsorg och inte heller privat hemtjänst.

Näringslivsråd

Torsby kommun har i dagsläget inget näringslivsråd.

Inköpssamverkan i Sverige och Värmland.

Torsby gör många egna upphandlingar, men inte alla. Till vår hjälp tar vi ibland SKL Inköpscentral Region Värmland och Landstinget i Värmland är ibland upphandlingsansvarig för samtliga värmlandskommuner.

Samtliga kommuner i Värmland samarbetar i inköpsfrågor. Detta medför att upphandlingar i samverkan görs i olika konstellationer och varierat antal kommuner. Vissa upphandlingar görs också av upphandlade konsulter.

I varje kommun finns en central inköpssamordnare utsedd. I Torsby är Mats Ågren inköpschef.

Innehållsansvarig:
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen