Torsby kommun
Torsby kommun

Språkcentrum Duvan

Språkcentrum Duvan är till för att öka förutsättningarna för nyanlända att komma i arbete eller utbildning. På denna sida hittar du information om avdelningen.

Duvan är en sektion på arbetsmarknadsavdelningen i Torsby kommun. Här kan nyanlända få individuellt anpassad undervisning för att komma närmare arbetsmarknaden, börja studera eller utveckla sin svenska för att klara av arbete/praktik.

För personer som saknar studievana kombineras undervisning och praktik på olika sätt. Här är några exempel:

 • språkpraktik
 • studiebesök
 • läs- och skrivinlärning
 • föreläsningar
 • praktikplatser

På Språkcentrum Duvan jobbar vi från den nyanländes behov och förutsättningar och anpassar läromedel och metoder för att kunna erbjuda en individanpassad undervisning.

Syftet med Duvan är att den nyanlända ska komma snabbare till egen försörjning. Detta genom arbete på den svenska arbetsmarknaden eller vidare i studier till exempel via den kommunala vuxenutbildningen.

Vem kan komma till oss på Duvan?

Flera olika aktörer kan skicka deltagare till oss:

 • Arbetsförmedlingen via utbildningsplikten. Läs mer om utbildningenpliketen nedan.
 • Arbetsmarknadsavdelningen
 • Socialförvaltningen
 • SFI

Vi samarbetar också med projektet Värmland tillsammans som riktar sig till utrikesfödda kvinnor och män i åldern 15-64 år som står särskilt långt från arbetsmarknaden.

Här kan du läsa mer om projektet Värmland tillsammans.

Nyanlända med utbildningsplikt

Den 1 januari 2018 började nya regler att gälla inom Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. En utbildningsplikt har införts för nyanlända med kort utbildning, som står långt från arbetsmarknaden. Dessa elever kan hänvisas till studier inom vuxenutbildning. I Torsby kommun finns delar av denna utbildning på Duvan, samtidigt som deltagarna läser på SFI.

Läs mer om utbildningsplikten på regeringens webbplats.

Efter avslutad kurs ges deltagaren ett kursintyg på färdigheter och kompetenser som genomförts.

Kontakta oss gärna

Om du vill veta mer om Duvan kan du kontakta Chantal Kågström via e-post Chantal.Kagstrom@torsby.se eller telefon 070-221 77 10.

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Arbetsmarknadsavdelningen
 • Telefon: 0560-160 26
 • E-post: arbetsmarknad@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 3. Arbetsmarknadsavdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Hantverkaregatan 1, Torsby

Person

 • Gösta Kihlgren
 • arbetsmarknadschef
 • Tfn: 0560-160 26
 • Mobil: 070-393 90 05
 • E-post: gosta.kihlgren@torsby.se
 • Besöksadress: Hantverkaregatan 1, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen