Torsby kommun
Torsby kommun

Kungörelser

På denna sida anslår vi kungörelser av olika slag.

Kungörelse i länspressen (NWT och VF) måndagen den 18 september 2017:

Inbjudan till samråd kring
tillstånd för vattenuttag ur Vassjön

Torsby kommun planerar att söka fortsatt tillstånd att ta ut vatten ur Vassjön och vill samråda med allmänheten kring detta.

Ansökan görs för att kunna fortsätta producera konstsnö till Valbergets skidstadion. Konstsnötillverkningen har stor betydelse för Stjerneskolan och gynnar även friluftslivet genom de olika skidklubbarna som finns i området.

Ansökan sänder vi till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt efter samrådet.

Ansökan finns här

Samråd med allmänheten om ansökan för tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken sker genom att du kan ta del av ansökningshandlingarna på Torsby kommunsPDF
webbplats torsby.se/kungorelserPDF.

Handlingarna finns även tillgängliga på kommunkontoret i Torsby (Nya Torget 8).

Lämna synpunkter senast 9 oktober

Vi ber dig att lämna dina synpunkter på planerad tillståndsansökan i skriftlig form (e-post går
bra) senast den 9 oktober 2017.

Har du frågor?

Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till Mikael Löfvenholm på kommunens
tekniska avdelning, tfn 0560-160 53 eller via e-post mikael.lofvenholm@torsby.se.

Sänd dina synpunkter till

Torsby kommun
1. Kommunstyrelsen
685 80 Torsby
eller via e-post till ks@torsby.se.

Du som har lämnat synpunkter tidigare

Du som har lämnat synpunkter tidigare i ärendet, behöver inte lämna in dina synpunkter igen. Vi har dem sparade här hos oss.

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Cecilia Sjödén
 • administrativ chef
 • Tfn: 0560-160 03
 • Mobil: 073-271 21 97
 • E-post: cecilia.sjoden@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen