Torsby kommun
Torsby kommun

Avgifter och taxor, alla

Vissa av kommunens verksamheter finansieras till viss del genom taxor och avgifter. Här kan du läsa mer om de taxor som Torsby kommun har. De flesta taxor och avgifter beslutas av kommunfullmäktige (kf), medan andra beslutas av nämnderna, på delegation av fullmäktige.

Taxor fotbollsplaner


Björnevi A-plan

Björnevi B-plan

Valberget

Björnevi IP

Gräsytor privat

850 kr/h

750 kr/h

750 kr/h


Gräsytor förening/senior

115 kr/h

85 kr/h

85 kr/h


Gräsytor match

450 kr/h

350 kr/h

350 kr/h


Friidrottsbana tävling
550 kr/tävling

Fritidrottsbana träning
300 kr halv dag

 

Taxor sporthallar


Stjerne-, Fryken- och GA-hallen (hel hall)

Stjerne-, Fryken- och GA-hallen (halv hall)

Privat/företag

350 kr/h

300 kr/h

Förening/senior, träning

95 kr/h

75 kr/h

Förening/senior, match

300 kr/h


 

Taxor sporthallar arrangemang


Företag och privat

Stjerne-, Fryken- och GA-hallen (hel hall)

Förening

Stjerne-, Fryken- och GA-hallen (halv hall)

Arrangemang helt dygn

4 250 kr

1 550 kr

Arrangemang kl. 07-20

2 250 kr

850 kr

Arrangemang kl. 20-07

2 250 kr

850 kr

Arrangemang per timme

850 kr

155 kr

Taxor gymnastikhallar


Holmes­hallen

Oleby­hallen

Ösmarks­hallen

Stöllet­hallen

Fryken­skolan

Privat/företag

300 kr/h

300 kr/h

300 kr/h

300 kr/h

300 kr/h

Förening/senior

55 kr/h

55 kr/h

55 kr/h

55 kr/h

55 kr/h

 

Taxor utrustning


Speakervagn

Högtalar­anläggning modell stor

Högtalar­anläggning modell mindre

Privat/företag/extern förening

650 kr/dygn

450 kr/dygn

300 kr/dygn

Förening

550 kr/dygn

350 kr/dygn


 

Avgift förskola och fritidshem‌


Förskola

Fritidshem

Barn 1

3 % max 1 313 kr

2 % max 85 kr

Barn 2

2 % max 875 kr

1 % max 438 kr

Barn 3

1 % max 438 kr

1 % max 438 kr

Barn 4

Ingen avgift

Ingen avgift

 

Avgift musikskola, kulturskola‌Instrument och dansundervisning per kurs

450 kr/termin

Syskonrabatt, deltar fler syskon i undervisningen så blir den sammanlagd avgift

700 kr/termin

Deltar i fler kurser t.ex. instrument och dans, dubbel avgift


Vuxenavgift

750 kr/termin

 


Avgifter för renhållning 2019 (hushållssopor)

Abonnemang

Avgift/år

14-dagarshämtning, 190-liters kärl

1 880 kr

Månadshämtning

1 165 kr 

Fritidshus, 9 hämtningar/år: 15 maj - 15 september

945 kr

Containerområde (Flyberg, Västra Näsberget)

945 kr

Minimihämtning, hämtning vecka 17/18 och 41/42

560 kr

Gemensam behållare: Ett hushåll debiteras abonnemangsavgift.
Varje ytterligare hushåll debiteras varsin avgift om 425 kr

450 kr

Avgift per extra sopsäck

55 kr

Avgift per extra hämtning utanför ordinarie hämtningsperiod vid fritidshus

75 kr

2 hämtningar/vecka 360-liters kärl

14 500 kr

2 hämtningar/vecka 660-liters kärl

23 560 kr

Veckohämtning 360-liters kärl

7 250 kr

Veckohämtning 660-liters kärl

11 780 kr

14-dagarshämtning 360-liters kärl

3 625 kr

14-dagarshämtning 660-liters kärl

5 890 kr

Sommarhämtning 360-liters kärl

1 688 kr

Sommarhämtning 660-liters kärl

2 610 kr

Extrahämtning 360-liters kärl

180 kr

Extrahämtning 660-liters kärl

290 kr

Hyra 360-liters kärl

75 kr/mån

Hyra 660-liters kärl

150 kr/mån

Tömning av container 3 m3

835 kr

Tömning av container 8 m3

1 700 kr

Tömning av container 10 m3

2 000kr

Hämtning av löskubikmeter

255 kr

Hämtning per ton

1 215 kr

Transport per timme

1 055 kr

Hämtning av sorterat grovavfall vid hushåll exkl. hämtningsavgift

2 500 kr

Extra debitering för lång hämtningsväg mellan


Sopbil - Kärl 15-30 m

25 kr/gång

Sopbil - Kärl 30-50 m

50 kr/gång


Avgifter vatten och avlopp
DokumentInformation
VA-taxa 2019PDFAvgifterna är fastställda av kommunfullmäktige 2018-09-25, § 97.
ABVA 2019PDFAllmänna bestämmelser för användande av Torsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
Riktlinjer för fettavskiljarePDF
Information till fasgithetsägarePDFInformation 2019 till fastighetsägare om Torsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

 

Pris fast torgplats
Tid
Kronor
Helår
2 000 kr
Kvartal
600 kr
Månad
200 kr

 

Pris tillfällig torgplats
Tid
Kronor
Dag
100 kr

 

Pris eluttag
Period
1-fas
3-fas
Per år
500 kr
800 kr
Per halvår
300 kr
500 kr
Per dag
30 kr
50 kr

 

Avgifter i eget boende

Tjänst

Kostnad

Hemtjänst, timme

352 kr

Hemtjänst, maxavgift månad

2 089 krTrygghetslarm/nödsändare, månad

336 kr

Trygghetslarm/nödsändare, installationsavgift (engångsavgift)

352 krLedsagaravgift till sjukhus eller annan vårdinrättning, inom kommunen

200 kr/gång

Ledsagaravgift till sjukhus eller annan vårdinrättning, utom kommunen

400 kr/gångHemsjukvård, besök

200 kr

Hemsjukvård, maxavgift månad

2 089 kr

Hemsjukvård, för de som har hemtjänst

200 kr

Hemsjukvård i hemtjänst, maxavgift månad

2 089 krMatdistribution/lunch

65 kr

Matdistribution, tillägg till minimibelopp vid 20 st och flera

1 162 kr/mån

Näringsdryck (enlig befintligt avtal)

självkostnadsprisResor - daglig verksamhet, enkelresa

50 kr

Resor - daglig verksamhet, månad (följer Värmlandstrafik)

1 255 krKommunrehab, per besök

200 kr

Kommunrehab, maxavgift per månad

2 089 kr

Kommunrehab, för dig som har hemtjänst, per besök

200 kr


Avgifter i korttidsboende

Tjänst

Kostnad

Omvårdnadsavgift, dygn

70 kr

Omvårdnadsavgift, maxavgift månad

2 089 krKost, dygn

110 kr

Kost, maxavgift månad

3 306 krLivsmedel, dygn

66 kr

Livsmedel, maxavgift månad
(kontrolleras inte mot avgiftsutrymmet)

1 970 krTillredning, dygn

44 kr

Tillredning, maxavgift månad
(kontrolleras mot avgiftsutrymmet)

1 336 krKommunrehab, per besök

200 kr

Kommunrehab, maxavgift per månad

2 089 kr

Kommunrehab, för de som har hemtjänst, per besök

200 kr


Avgifter i särskilt boende

Tjänst

Kostnad

Minimibelopp/Förbehållsbelopp, månad
(minimibelopp 5 249 kr + tillägg kost 1 336 kr - div avdrag 640 kr)

5 945 krHyra, max
(lägre hyra under 27 m²)

4 916 krKost, månad

3 306 krOmvårdnadsavgift, månad
(kontrolleras inte mot avgiftsutrymmet och ingår i högsta avgift)

2 089 kr


Avgifter i daglig verksamhet

Tjänst

Kostnad

Dagverksamhet

0 kr

Lunch

66 krFärdtjänst, enkelresa

50 kr

Färdtjänst, max månadsavgift

1 255 kr


Avgifter inom LSS

Tjänst

Kostnad

Kommunal hälso- och sjukvård inom LSS/ besök

200 kr

Kommunal hälso- och sjukvård inom LSS/ maxavgift månad

2 089 kr
Avgift för anmälan och prövning tobak

Tjänst

Kostnad

Tobaksvaror


Ansökan om stadigvarande tillstånd för försäljning av tobaksvaror

8 000 kr

Prövning av ändringar såsom ägarförändring och/eller ägarbyte

2 000 kr

Anmälan av om försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

1 000 kr

Ansökan tillfälligt tillstånd för försäljning av tobaksvaror

4 000 krOvanstående avgifter tas ut i förskott och återbetalas inte vid avslag på ansökan.Avgift för anmälan och prövning folköl och alkohol

Tjänst

Kostnad

Folköl


Anmälan om handel med eller servering av folköl

1 000 kr

Alkohol


Ansökan om stadigvarande tillstånd

10 000 kr

Ansökan om stadigvarande tillstånd då ansökan inkommer inom 3 månader efter avslagsbeslut som grundar sig på underkänt kunskapsprov

5 000 kr

Ansökan om ändring av stadigvarande tillstånd

4 000 kr

Prövning av ägarförändring

2 000 kr

Ansökan om tillfällig ändring i innevarande tillstånd, upp till 4 sammanhängande dagar

1 000 kr

Ansökan om gemensam serveringsyta för stadigvarande tillstånd per sökande.

3 000 kr

Ansökan om tillfälliga tillstånd till allmänheten

6 000 kr

Ansökan om tillfälliga tillstånd till allmänheten (innehavare av serveringstillstånd i kommunen)

4 000 kr

Ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap vid första ansökningstillfället.

1 000 kr

För upprepade ansökningstillfällen under kommande 12 månader

300 kr

Prövning av ny lokal vid catering

300 kr

Ansökan om tillfälligt tillstånd gemensam serveringsyta per sökande

2 000 krKostnad för kunskapsprov ingår i ansökningsavgiften i de fall kunskapsprov är ett krav för tillståndet.

Ovanstående avgifter tas ut i förskott och återbetalas inte vid avslag på ansökan.Avgift för tillsyn folköl

Tjänst

Kostnad

Anmälningspliktig handel med eller servering av folköl. Kostnaden gäller för varje försäljnings- eller serveringsställe.

1 500 kr


Avgift för tillsyn alkohol

Avgiftsklass årsomsättning, kr

Kostnad

Alkohol


Tillståndspliktig verksamhet med servering av alkohol.

Den årliga tillsynsavgiften består av en fast avgift och en rörlig tillsynsavgift

som är baserad på serveringsställets årliga redovisade alkoholomsättning av alkoholdrycker för innehavare av stadigvarande tillstånd.

2 000 krAvgiftsklass Årsomsättning, kr

Avgift per år

0 - 50 000 kr

500 kr

50 001 - 200 000 kr

2 000 kr

200 001 - 400 000 kr

4 000 kr

400 001 - 600 000 kr

6 000 kr

600 001 - 800 000 kr

8 000 kr

800 001 - 1 000 000 kr

10 000 kr

1 000 001 - uppåt

12 000 krDen fasta tillsynsavgiften avser stadigvarande serveringstillstånd året runt eller årligen under viss tidsperiod till allmänheten, slutet sällskap och cateringtillstånd.

Den rörliga tillsynsavgiften avser stadigvarande serveringstillstånd året runt eller årligen under viss tidsperiod till allmänheten, slutet sällskap och cateringtillstånd.Avgift för tillsyn tobaksvaror

Tjänst

Kostnad

Tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror

5 000 kr

Anmälningspliktig försäljning av elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare

1 500 kr


Avgift för tillsyn receptfria läkemedel

Tjänst

Kostnad

Handel med vissa receptfria läkemedel

1 500 kr


Kombinationsavgifter för tobaksvaror och liknande produkter, folköl och receptfria läkemedel

Produktgrupper

Årlig tillsynsavgift

Tillståndspliktig försäljning tobaksvaror + ytterligare produktgrupp

5 000 kr + 1 000 kr för ytterligare produktgrupp

Flera produktgrupper (ej tillståndspliktig försäljning tobaksvaror)

1 500 kr + 1 000 kr


Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Ekonomiavdelningen
 • Telefon: 0560-160 30
 • E-post: ekonomiavdelningen@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 2. Ekonomiavdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Angela Birnstein
 • ekonomichef
 • Tfn: 0560-160 28
 • Mobil: 070-697 94 54
 • E-post: angela.birnstein@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen