Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Tillgänglighetsrådet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: ktr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Tillgänglighets­samordnaren

Tillgänglighetssamordnaren arbetar med frågor som rör tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och de anpassningar som behövs i ett samhälle. Du kan vända dig till tillgänglighetssamordnaren  som privatperson, företagare eller kommunal politiker eller tjänsteman.

Om tillgänglighetssamordnarens arbete

Torsby kommuns tillgänglighetssamordnare heter Gunilla Montán Halvardsson.

Tillgänglighetssamordnaren kan svara på frågor som rör användbarhet och utformning i inne- och utemiljöer eller svara på frågor som rör tillgänglig information. Tillgänglighetssamordnaren har i sitt dagliga arbete nära kontakt med de lokala handikappföreningarna.

Här är de områden som tillgänglighetssamordnaren främst arbetar med:

 • Tillgänglighet i inne- och utemiljö (offentliga miljöer).
 • Tillgänglig information/kommunikation (alternativa format).
 • Informationsutbyte med handikappföreningarna.
 • Ansvarar för tillgänglighetsguiden.
 • Bereder ärenden till kommunala tillgänglighetsrådet (KTR).

Tillgänglighetsguiden

Tillgänglighetsguiden finns på kommunens webbplats. Den information som finns i guiden kan vara till hjälp när du vill besöka en plats för att uträtta ett ärende. De mått och de beskrivningar som finns angivna i guiden visar de verkliga förhållandena. Tanken är att du som besökare själv ska kunna bilda dig en uppfattning om tillgängligheten utifrån dina egna förutsättningar och behov. Att veta hur det ser ut på en plats innan besöket underlättar för många.

Det är affärer, matställen, frisörer, apotek och annan service som alla behöver som finns med i guiden. Alla verksamheter finns inte med idag men de som vill vara med är välkomna att kontakta oss och anmäla sitt intresse. Vi hjälper då till med att inventera lokalernas tillgänglighet. Det kostar inget att vara med i guiden.

Kommunala tillgänglighetsrådet

Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) är ett råd som tillhör kommunstyrelsen. I rådet tar man upp frågor som personer med funktionsnedsättning tycker är viktiga. Det är frågor som rör den vanliga vardagen och vanligast är frågor som rör tillgänglighet i byggnader, utemiljöer och tillgänglig information. Tillgänglighetrådet är en remissinstans för kommunens nämnder och styrelser.

Tillgänglighetsplan

Kommunfullmäktige antog 13 december 2016 "Övergripande tillgänglighetsplan för Torsby kommuns nämnder och förvaltningar". Tillgänglighetsplanen är baserad på nationella riktlinjer och mål för funktionshinderspolitiken.

Innehållsansvarig:
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen