Torsby kommun
Torsby kommun

Projekt En stad för alla

Nu pågår en undersökning i Torsby kommun under namnet En stad för alla. Vi vill veta hur personer med funktionsnedsättning upplever tillgängligheten i sina kontakter med kommunen och hur man upplever tillgängligheten i Torsby tätort. Välkommen att lämna dina synpunkter och påverka din situation i vardagen. Enkäten är öppen fram till 26 januari 2018. Du når den via länken längre ner på denna sida. Om du önskar kan du även få den sänd till dig via post. Alla svar lämnas anonymt.

Varför gör vi undersökningen?

Undersökningen ska ge en bättre bild av nuläget. Den ska ge ökad kunskap om på vilka platser medborgarna anser att tillgängligheten bör bli bättre. Och den ska ge vägledning när Torsby kommun ska ta fram handlingsplaner.

Vilka får delta?

Vi bjuder in personer med funktionsnedsättning att delta i projektet för att bidra med sin kunskap, sitt synsätt och sina önskemål. Vi bjuder in dig som är äldre eller yngre, dig som jobbar, studerar eller är arbetslös, men du måste ha en funktionsnedsättning. Du som är anhörig till någon med funktionsnedsättning får också delta.

Hur går undersökningen till?

För att genomföra undersökningen/projektet tar Torsby kommun hjälp av företaget Centrum för Tillgänglighet (CTill), Per-Anders Öhrn som också är projektledaren. Företaget kommer från Örebro. Tillgänglighetssamordnare Gunilla Montán Halvardsson är kommunens kontaktperson och deltar också i projektet.

Undersökningen består av tre olika delar

Undersökningen består av tre olika delar. Vi söker personer som vill delta. Helst vill vi att du är med och svarar på enkäten, deltar vid inventeringen och workshopen (ett mötestillfälle en halvdag). Om du inte har möjlighet att vara med på alla tre aktiviteterna så kan du välja att bara svara på enkäten. Om du vill vara med även på inventeringen och workshopen ska du anmäla dig till oss. Du kontaktar oss också om du vill ha enkäten till din e-post eller om du vill svara på papper via brev. Du behöver inte skriva ditt namn på enkätsvaren.

De tre olika delarna i undersökningen är:

 • svara på enkätfrågor.
 • hjälpa till att inventera några utvalda allmänna lokaler i Torsby tätort. (Inventeringen är nu klar)
 • vara med på en workshop tillsammans med politiker och tjänstemän där alla får säga sitt.

Här finner du enkäten.

Alla svar du lämnar in är anonyma.

De sex utvalda lokalerna i Torsby tätort är nu inventerade. Men du kan fortfarande svara på enkäten och anmäla dig till workshopen.

Workshop

Vi träffas tillsammans i en workshop 13 februari 2018. Under workshopen kommer vi (personer med funktionsnedsättning, politiker och tjänstemän) tillsammans jobba fram förslag till åtgärder för arbetet med tillgängligheten i Torsby kommun. Vi kommer att utgå från de synpunkter som kommit in genom enkätsvaren och inventeringen. Du anmäler dig till workshopen senast 1 februari 2018.

Projektet En stad för alla

För dig som medborgare är det viktigt att kommunen är tillgänglig för dig, oavsett vilka förutsättningar du har. Att vara tillgänglig för alla är en ansvarsfull uppgift och något som ständigt behöver ses över och utvecklas. Det är inte möjligt att möta alla behov, men det är vårt ansvar att jobba för att komma så nära som möjligt. Att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning är en grundläggande förutsättning för att nå målen om delaktighet, mångfald och jämlikhet. Det är med bakgrund av detta som vi nu i Torsby gör en satsning som vi kallar " En stad för alla".

Vi bjuder in personer med funktionsnedsättning att delta i projektet för att ges möjlighet att bidra med sin kunskap och sina synpunkter. Projektet vill skapa en delaktighet hos användaren och en medvetenhet hos politiker och tjänstemän. Vi kommer att ta fram en gemensam målbild som ska vägleda beslut som rör framtida åtgärder för att öka tillgängligheten. Vi ska arbeta för och följa funktionshinderspolitiken och FN konventionens mål och uppsatta riktlinjer.

När alla har svarat på enkäten och några har genomfört en inventering får vi en aktuell bild av och ett mått på tillgängligheten i kommunen, då samlas vi till en workshop.

Ta nu chansen och var med och påverka din situation. Svara på enkätfrågorna och var med på inventeringen och workshopen.

Projektledare

Centrum för Tillgänglighet
Per-Anders Öhrn
Mobil: 076 - 811 71 00
E-post: per-anders@ctill.se

Din kontaktperson i kommunen

Ttillgänglighetssamordnare Gunilla Montán Halvardsson
Telefon: 0560 -161 62 (Träffas säkrast måndag-tisdag)
E-post: gunilla.halvardsson@torsby.se


Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Tillgänglighetsrådet
 • Telefon: 0560-161 62
 • E-post: ktr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Gunilla Montán Halvardsson
 • tillgänglighetssamordnare
 • Tfn: 0560-161 62
 • Mobil:
 • E-post: gunilla.halvardsson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen