Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Tillgänglighetsrådet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: ktr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Projekt En stad för alla

Nu följer vi upp projektet "En stad för alla" - och vill gärna ha dina synpunkter! Hur upplever du tillgängligheten när du har kontakt med Torsby kommun och hur tycker du tillgängligheten är i Torsby tätort? Enkäten är öppet t.o.m. 18 december 2019.

Här finner du enkäten

Här finns länken som för dig till enkäten.

Du kan få enkäten på papper också

Om du hellre vill svara på enkätfrågorna på papper istället för här på datorn, så kan vi sända till dig frågorna med vanlig post. Eller om du vill, kan du komma in till kommunkontoret i Torsby och få enkäten.

Om du vill ha enkäten på papper, ring till tillgänglighetssamordnare Gunilla Montán Halvardsson, på tfn 0560 -161 62 (träffas på måndag-onsdag) eller sänd e-post till gunilla.halvardsson@torsby.se.

Kommer du eller ringer du på torsdag-fredag,då får du hjälp av receptionen på kommunkontoret i Torsby tfn 0560-160 00.

Alla svar är anonyma

Oavsett om du svarar via datorn eller på papper, är de svar som du lämnar anonyma.

Varför gör vi undersökningen?

Undersökningen ska ge en bättre bild av nuläget.

 • Den ska ge ökad kunskap om på vilka platser medborgarna anser att tillgängligheten bör bli bättre.
 • Och den ska ge vägledning när Torsby kommun ska ta fram handlingsplaner.

Vilka får svara på enkäten?

Du som har en funktionsnedsättning eller är anhörig till någon med funktionsnedsättning kan vara med och svara på frågorna i enkäten. Du kan vara ungdom, vara i yrkesverksam ålder eller pensionär, men du måste ha en funktionsnedsättning.

(Vi gjorde en första enkät under 2018, vi vill gärna att både du som svarade då och du som inte svarat tidigare, svarar. Allas svar är välkomna!)

Projektet En stad för alla

Tillgänglighet är viktig och angelägen

För dig som medborgare är det viktigt att kommunen är tillgänglig för dig, oavsett vilka förutsättningar du har. Att vara tillgänglig för alla är en ansvarsfull uppgift och något som ständigt behöver ses över och utvecklas. Det är inte möjligt att möta alla behov, men det är vårt ansvar att jobba för att komma så nära som möjligt. Att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning är en grundläggande förutsättning för att nå målen om delaktighet, mångfald och jämlikhet. Det är med bakgrund av detta som vi nu i Torsby gör en satsning som vi kallar "En stad för alla".

Vi bjuder in personer med funktionsnedsättning att delta i projektet för att ges möjlighet att bidra med sin kunskap och sina synpunkter. Projektet vill skapa en delaktighet hos användaren och en medvetenhet hos politiker och tjänstemän. Vi kommer att ta fram en gemensam målbild som ska vägleda beslut som rör framtida åtgärder för att öka tillgängligheten. Vi ska arbeta för och följa funktionshinderspolitiken och FN-konventionens mål och uppsatta riktlinjer.

Centrum för tillgänglighet hjälper

För att genomföra undersökningen/projektet har Torsby kommun hjälp av företaget Centrum för Tillgänglighet (CTill), Per-Anders Öhrn som också är projektledaren. Företaget kommer från Örebro. Tillgänglighetssamordnare Gunilla Montán Halvardsson är kommunens kontaktperson och deltar också i projektet.

Tre delar i undersökningen

Undersökningen gjordes i tre olika delar. Länkarna nedan visar resultatet från dessa tre delar:

 • Enkätundersökning under slutet av 2017- början av 2018
 • Inventering av sex utvalda lokaler i Torsby tätort våren 2018
 • Workshop 13 februari 2018

Redovisning från resultaten

Workshop

Vi träffades för en workshop 13 februari 2018 på Torsby bibliotek. Under workshopen deltog personer med funktionsnedsättning, politiker och tjänstemän och vi jobbade  tillsammans  fram ett förslag till åtgärder för arbetet med tillgängligheten i Torsby kommun. Förslaget utgick från de synpunkter som kommit in genom enkätsvaren och inventeringen.

Det vi enades om var bl.a. att mer utbildning/kunskap behövs för att kunna göra de viktigaste prioriteringarna och finna de bästa lösningarna. En fortsatt bra dialog mellan kommunen,  handikappföreningarna och allmänheten behövs.

Projektledare

Centrum för Tillgänglighet
Per-Anders Öhrn
Mobil: 076 - 811 71 00
E-post: per-anders@ctill.se

Din kontaktperson i kommunen

Tillgänglighetssamordnare Gunilla Montán Halvardsson
Telefon: 0560 -161 62 (Träffas  måndag-onsdag)
E-post: gunilla.halvardsson@torsby.se

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen