Torsby kommun
Torsby kommun

Pågående projekt

Här presenterar vi pågående EU-projekt som Torsby kommun är projektägare för eller på annat sätt har en betydande delaktighet i. Vi försöker hålla listan så komplett som möjligt, men det kan finnas projekt som saknas på listan.

HiT – handelsutveckling i Torsby

Projektet ”HiT” pågår under 2,5 år och handlar om att profilera handeln och stärka platsen Torsby kommun som varumärke. Innehållet i projektet riktar sig till medlemsföretag i föreningen iTorsby och det lokala näringslivet med handels- och tjänsteföretag. Företagen kommer att få möjlighet att delta i workshops för att lära sig mer om film, bild och marknadsföring. Det kommer även bli workshops i varuexponering och butiksskyltning.

Namn: Handelsutveckling i Torsby "HiT"
Budget: 1,8 miljoner
Projektstöd inom Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden: Europeiska regionala utvecklingsfonden , Leader Växtlust
Projekttid: 2019-2021
Projektägare: Torsby kommun i samarbete med näringslivsföreningen iTorsby
Kontaktpersoner: Projektledare är André Liljemark 073-097 39 37 e-post: andre.liljemark@torsby.se

Läs mer om projektet HiT - Handelsutveckling i Torsby


Wifi4EU

Torsby kommun har beviljats en chek på 150 000 SEK för att installera surfzoner i kommunen.

WiFi4EU riktar sig till invånare och besökare som får gratis tillgång till trådlöst internet på offentliga platser som parker, torg, offentliga byggnader, bibliotek och vårdcentraler. EU-kommissionen kommer att dela ut checkar till utvalda kommuner, så att de kan anlita wifi-företag som installerar surfzoner på de offentliga platserna.

För mer info: Elisabet Olsson 0560-16008 eller e-post elisabet.olsson@torsby.se


Förstudie: Cykelaktiviteter i Torsby

Torsby kommun avser att i samverkan med intressenter i Valberget, föreningae och landsbygdsföretag arbeta för att utveckla cykel/mountinbike i Torsby kommun.

I förestudien ska man undersöka förutsättningarna för att dels skapa en arena med banor i Valbergsområdet, dels bygga leder i andra delar i kommunen, till exempel utmed Klarälven fär projekt Nya Friska Tag ge jobb i lag har röjt upp marker.

Målet är att ta fram underlag för en genomförandeansökan.

Effektiv projekttid: 2019 04 01 - 2019 09 30.

Finansiering:

196 600 kronor från "Lokalt ledd utveckling, Leader Växtlust Värmland, LAG och projektsstöd - Landsbygdsfonden"

Ideellt arbete tillkommer.

Projektledare: Anders Olsson 070-585 66 24 epost: anders.olsson@edu.torsby.se

Läs mer om förstudie: Cykelaktiviteter i Torsby

Servicepunkter i nöd och lust.

Projektets syfte är att långsiktigt säkra tillgången till grundläggande service för boende, företag och besökare, genom att stärka upp strukturen från tre olika håll.

 • Stärka det strategiska arbetet och samarbetet.
 • Stärka kopplingen till den viktiga besöksnäringen och därmed ge serviceaktörerna fler ben att stå på.
 • Se över trygghetssystemet och säkra tillgången till service i händelse av kris.

Projekttid: 2018-08-01 – 2020-12-31

Budget: 3 573 419 kr

Finansiering: Landsbygdsprogrammet/Tillväxtverket: 70 %, och Torsby kommun: 30 %. (Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansierad delvis av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.)

Projektledare: Ingela Bönström, Brusgård, Anna-Lena Carlsson och Elisabet Olsson.

För mer information: Elisabet Olsson telefon 0560-160 08, 073- 271 22 07 eller e-post: elisabet.olsson@torsby.se

Läs mer om Servicepunkter i nöd och lust


VM-rally över gränsen

VM-rally över gränsen är ett utvecklingsprojekt inom statsbidragsområdet ”små och medelstora företag” som syftar till ökad konkurrenskraft hos företag inom eller med direkta kopplingar till besöksnäringen.

Projektet ska verka för att stimulera stark tillväxt i besöksnäringen genom att utveckla och befästa årligen återkommande VM-rally i Sverige och Norge.

Projektägare Torsby kommun och Åsnes kommune samarbetar direkt med de övriga värdkommunerna Karlstad och Hagfors för de specialsträckor som ingår i VM-rallyt.

En del av evenemanget är lokaliserat till Norge sedan några år tillbaka och i form av specialsträckor i Hedmark.

Projektperiod: 2018-03-01 – 2020-12-31

Projektledare:
Glenn Olsson

E-post: glenn@rallysweden.com

EU-fond: Interreg Sverige-Norge / Europeiska regionala utvecklingsfonden


CORA-Conecting rural areas with Digital Infrastructure

Torsby kommun deltar i ett pilotprojekt i CORA, ett EU-projekt inom Interreg Nordsjöprogrammet. Projektet handlar om att tillhandahålla digital infrastruktur på landsbygden.

I projektet samarbetar vi med Länsstyrelsen i Värmland samt Hedmarks fylkeskommune och gränskommuner på både norska och svenska sidan för att undersöka möjligheterna för gränsöverskridande bredband mellan två länder ( i detta fall över en EU-gräns).

Torsby kommuns pilotprojekt handlar om att utvärdera möjligheter för, och om möjligt, testa både fiber och luftburna bredbandslösningar för att ge Norge tillgång till internet från Sverige.

I Sverige ingår också att mobilisera intressenter för samarbete, hålla workshops för kompetensutveckling, titta på lagar och förordningar och arbeta med spridning av resultat.

Projektperiod: 2017-07-01 till 2020-06-30
Du kan läsa mer om projektet på Interreg North Sea RegionCoralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Har du frågor om projektet kontaktar du:

Cecilia Sjödén, administrativ chef och bredbandssamordnare. Telefon 0560-160 03, e-post: cecilia.sjoden@torsby.se


Nya FRISKA Tag - ger lokal mat på våra fat

Projektet bygger vidare på erfarenheter och resultat från projektet FRISK - Fri sikt Klarälven.  Projektet ska bygga ett partnerskap som jobbar med lokalproducerad mat och bidra till att dels stärka den lokala produktionen av lantbruksprodukter och animalier, dels öka den lokala vidareförädlingen och försäljningen av lokala livsmedelsprodukter. I produktutvecklingsarbetet kommer man att ta tillvara olika mattraditioner hos våra nysvenska medborgare.

Finansiering:

1 003 810 kronor från "Lokalt ledd utveckling, Leader Växtlust Värmland, LAG och projektsstöd"  

50 000 kronor från Torsby kommun

50 000 deltagaravgifter

Läs mer om Nya FRISKA tag - ger lokal mat på våra fat


Nya friska tag ger jobb i lag

Projektet bygger vidare på erfarenheter och resultat från projektet FRISK - Fri sikt Klarälven.

Syftet med projektet är att stötta personer som står långt från arbetsmarknaden genom att inspirera och informera om olika utbildnings- och jobbmöjligheter inom den gröna sektorn. Syftet är också att erbjuda korta kompetensutvecklingsinsatser samt att nå fram till röjutbildning i steg 2, för personer som senare kan erbjudas anställning.

Finansiering:

1 524 295 kronor från "Lokalt ledd utveckling- Leader Växtlust Värmland- LAG och projektstöd"

72 000 kronor från Torsby kommun

Läs mer om Nya friska tag ger jobb i lag.


Match2job

Deltagande kommuner kommer, tillsammans med Arbetsförmedlingen att  göra en gemensam satsning som ska bidra till en effektiv etablering av nyanlända kvinnor och män på arbetsmarknaden. Detta innebär också att man bidrar till att säkerställa värmländska arbetsgivares framtida kompetensförsörjningsbehov.

Deltagande kommuner är: Torsby, Storfors, Kil, Karlstad, Hammarö, Filipstad, Arvika och Kristinehamn. Den sistnämnda är också projektägare.

Övriga deltagare är: Företagarna i Värmland, Handelskammaren i Värmland och Arbets-förmedlingen.

EU-fond: Europeiska socialfonden

Projektstart: 2017-02- 15

För mer information kontakta:

Eva Larsson, tf. näringslivschef.  Mobil:  070-212 54 57 eller

Gösta Kihlgren, arbetsmarknadschef. Mobil:  070-393 90 05


Tätortsnära led i Torsby

I projektet kommer man att anlägga en 12 km lång tätortsnära led med ändpunkter vid Torsby Infocenter i söder och Sahlströmsgården i norr.

Leden kommer att röjas till en bredd av ca 2m där den löper genom skogsmark. På vissa ställen kommer man att behöva lägga spänger och bygga broar. Spångade ledsträckningar blir ca 30 cm breda medan broar och trappor blir 60 cm och kommer att förses med räcken eller ledstång.

Finansiärer är Naturvårdsverket (Lokala naturvårdssatsningen LONA) och Torsby kommun.

Projektet kommer att pågå fram till 2019 03 31.

För frågor kontakta: Olov Henriksson, AMA- jobbcenter. Mobil: 070-316 10 23


Bredbandsutbyggnad - del 1 Värmland

Projektets mål är att öka andelen företag med tillgång till bredband i kommunerna Torsby, Hagfors, Eda, Forshaga och Karlstad.

Målet är att ortssammanbindande fibernät ska bygga på 27 enskilda prioriterade sträckor, i enlighet men en plan som fastställts genom behovskartläggning och offentliga samråd.

Inom Torsby kommun ingår följande 8 sträckor:

 • Bastvålen - Lillskogshöjden
 • Brattmon - Hölje
 • Höljes - Klaråsen
 • Klaråsen - Långflon
 • Sysslebäck - Långberget
 • Snårberg - Nyskoga
 • Nyskoga -Bjurberget
 • Bjurberget - Kindsjön

Projektet omfattar enbart ortssammanhängande sträckor, och medlen får inte användas för att direkt ansluta slutanvändare.

Projektperiod: 2015-09-04 till 2018-12-31

För frågor, kontakta: Cecila Sjödén , bredbandssamordnare.


Bredbandsutbyggnad i Värmland del 2.

Projektets mål är att öka andelen företag/arbetsställen med
tillgång till bredband med hög överföringshastighet i Arvika, Eda, Forshaga,
Hagfors, Munkfors, Sunne och Torsby. Primär målgrupp är små och medelstora
företag i de sju kommunerna .Projektägare är Region Värmland.

Målet är att ortsammanbindande nät ska byggas på 48 enskilda
prioriterade sträckor i enlighet med den plan som fastställdes efter
behovskartläggning och offentligt samråd.

Inom Torsby kommun ingår följande 5 sträckor:

 • Torsby – Åshagen
 • Lekvattnet – Vittjärn
 • Östmark – Metbäcken
 • Tjärnberget – Digerberget
 • Björbysätern – Vägsjöfors

Projektet omfattar enbart ortsammanbindande sträckor och medlen får inte användas för att direkt ansluta slutanvändare men satsningarna inom projektet är tydligt kopplade till satsningar inom landsbygdsprogrammet, både i planering och genomförande. I behovskartläggningen har intressen från fiberföreningar beaktats för att skapa bästa förutsättningar för att nå det regionalt satta bredbandsmålet.

Projektperiod: 2016-02-29 till 2019-06-29

För frågor, kontakta Cecilia Sjödén, bredbandssamordnare


Bredbandsutbyggnad i Värmland del 3.

Projektets mål är att öka andelen företag/arbetsställen med tillgång till bredband med hög överföringshastighet i Arvika, Eda, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Munkfors och Torsby.

Primär målgrupp är små och medelstora företag i de nio kommunerna .Projektägare är Region Värmland.

Målet är att ortsammanbindande nät ska byggas på 56 enskilda prioriterade sträckor i enlighet med den plan som fastställdes efter behovskartläggning och offentligt samråd.

Inom Torsby kommun ingår följande 13 sträckor:

 • Bograngen – Medskogen
 • Kindsjön – Bograngen
 • Klaråsen – Bastuknappen
 • Lekvattnet – Dalgosstorp
 • Mårbacken – Kittmon
 • Rännberg – Råbäcken
 • Röjdåfors – Kajklastorp
 • Östmark – Röjdåfors
 • Östmark – Runnsjötorp
 • Östmark – Sandsätern
 • Vägsjöfors – Hovfjället
 • Vasserud – Nordantjärn
 • Åshagen – Getinge

Projektet omfattar enbart ortsammanbindande sträckor och medlen får inte användas för att
direkt ansluta slutanvändare men satsningarna inom projektet är tydligt kopplade till satsningar inom landsbygdsprogrammet, både i planering och genomförande. I behovskartläggningen har intressen från fiberföreningar beaktats för att skapa bästa förutsättningar för att nå det regionalt satta bredbandsmålet.

Projektperiod: 2017-06-01 till 2020-05-31

För frågor, kontakta Cecilia Sjödén, bredbandssamordnare


Hållbar handelsutveckling i staden

Syftet är att använda e-handel som en grund för att stärka SME (små- och medelstora företag) och möjliggöra en breddning av redan befintlig affärsidé.

Filipstads kommun är projektägare och projektet har en total budget på 5,1 miljoner. Deltagande kommuner är förutom Filipstad: Sunne, Kil, Karlstad, Kristinehamn, Sunne och Torsby.

En projektledare är under rekrytering och kommer att arbeta tillsammans med samtliga kommuner.

För frågor, kontakta
Ingela Bönström Brusgård, Tuab
076-801 61 75


The Wood Region

Syftet är en ökad tillväxt i regionens små och medelstora företag inom träindustrin. Detta ska möjliggöras genom ökad innovationsförmåga och genom att öka företagens förmåga att integrera framåt i värdekedjan med mer förädlade produkter. Ambitionen är att påverka industristrukturen; från bulklevererande, fristående företag, till nätverkande företag som ingår i sammansatta värdekedjor. Att gå från utbudstryck till efterfrågedrag.

Projekttid: 2016 02 01 - 2018 12 31

Budget: 14 720 000 kr

Finansiering: Torsby kommun: 3 000 000 kr; Region Värmland: 3 000 000 kr; företag 1 360 000 kr; Regionalfonden: 7 360 000 kr.

Strukturfond: Regionala utvecklingsfonden- Norra Mellansverige

För mer information kontakta: Thomas Bajer, projektledare. Mobil 070-201 92 21

På The Wood Region:s hemsida www.thewoodregion.se kan du se en film som visar projektets verksamhet.

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

Person

 • Elisabet Olsson
 • Eu-strateg
 • Tfn: 0560-160 08
 • Mobil: 073-271 22 07
 • E-post: elisabet.olsson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen