Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Martin Berglund
 • Flygplatschef
 • Tfn:
 • Mobil: +46703988376
 • E-post: martin.berglund@torsby.se
 • Besöksadress: Vasserudsvägen 3, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Pilotprojekt Hemleverans med hjälp av drönare

Nu har pilotprojektet kommer in i den fas att praktiska tester börjar närma sig. Första steget tas nu under hösten 2023 genom att hushåll i Östmark erbjuds att anmäla sig för att praktiskt testa hemleverans med hjälp av drönare.

EU-flagga

Kommunen efterlyser hushåll som vill delta i testet

I en annons i lokala annonsbladet TorsbyBladet 21 september 2022 kan man läsa att kommunen söker 10 hushåll som bor i en radie av 10 km runt landsbygdsbutiken ICA Nära Östmark. I annonsen kan man läsa följande:

Hallå Östmarksbo!
Vill du vara med och testa hemleverans med drönare från landsbygdsbutiken?

Vi söker 10 hushåll som vill testa

Bor du inom en mils radie från ICA Nära Östmark? Vill ditt hushåll vara med och testa att få varor hemleverade med drönare från butiken? Anmäl då ditt intresse! Vi önskar en blandning av olika slags hushåll; äldre, yngre, barnfamiljer osv. som bor runt om i Östmarksområdet.

Det kostar inget att delta i testet

Det enda du betalar är de varor du beställer från affären. Själva transporten med drönaren kostar inget under testveckan. Varorna får väga max 2 kg.

Testet blir under sportlovet, vecka 9, 2024

Men vi behöver redan nu få in era intresseanmälningar. Att det är så tidigt, beror på att det brukar ta tid när Transportstyrelsen ska besluta om testerna.

Vecka 9 blir det alltså ett praktiskt vintertest i Östmark och vecka 22 är det dags för ett praktiskt sommartest i Ambjörby. Efter testet i Östmark kommer det att bli möjligt för dig som bor i Ambjörby att anmäla dig till sommartestet.

Anmäl ditt hushåll senast 19 oktober

Du kan anmäla ditt intresse antingen genom att fylla i en lapp och lägga i en särskild brevlåda som finns inne på ICA Nära Östmark, eller så kan du sända ett mejl till projektledare johan.erlandsson@torsby.se.

Skriv din/er adress, antal hushållsmedlemmar och deras åldrar.

Du som blir utvald ...

Du som blir utvald kommer att få mer information om hur allt kommer att gå till när det närmar sig det praktiska testet.

Vill du ha mer information?

Läs på www.torsby.se/projekt_dronare (alltså den sida du här befinner dig på). Information finns också på papper hos ICA Nära Östmark.

Träffa Johan i butiken

På lördag 30 september kl. 9-12 finns projektledare Johan Erlandsson på plats på ICA Nära Östmark för att svara på frågor. Kom gärna dit då! ICA-handlare Magnus Lundgren bjuder på kaffe.

---------------------------------------------------------------

Hör Radio Värmlands inslag om drönarna

På P4 Värmlands kanal rapporterades den 20 september.

----------------------------------------------------------------

Bakgrund

Torsby kommun identifierade hemleverans med drönare som en möjlighet i framtiden för att öka servicen på glesbygden, ge landsbygdsbutikerna i kommunen möjlighet till merförsäljning och att minska miljöpåverkan.

Hösten 2022 gjordes en förstudie i Östmark och Ambjörby som visade på att det finns efterfrågan från boende för hemleverans med drönare och att det är praktiskt möjligt att redan nu genomföra tester.

Efter förstudien gjordes ansökningar om ekonomiskt stöd för att genomföra test i Östmark och Ambjörby till Europeiska jordbruksfonden och Region Värmland. Ansökningarna beviljades och nu planeras för test vecka 9, 2024 i Östmark och vecka 22, 2024 i Ambjörby.

När är testet och hur genomförs det?

Testet i Östmark kommer att genomföras under vinterförhållanden i vecka 9 2024.

Drönarföretaget Aviant kommer att i samarbete med ICA Nära Östmark och ICA X erbjuda en lösning där hushållen beställer och betalar för upp till två kg varor via en app. Varorna plockas av butiken, lastas i drönaren och levereras sedan direkt hem till dig. Drönaren står stilla i luften över en förutbestämd plats i din trädgård och firar ner varorna med ett snöre.

Hemleveranstjänsten kommer vara igång 6-8 timmar per dag, alla dagar vecka 9, 2024.

Drönaren funkar i de allra flesta väder, men om det blir storm eller risk för nedisning så kan testet skjutas upp en vecka.

Vad kommer det att kosta?

Samma priser som i butik kommer att gälla under testet och ingen leveransavgift tas ut, drönarföretagets kostnader täcks av projektmedel.

Om tjänsten senare blir permanent så kommer en leveransavgift att tas ut för att täcka drönarföretagets kostnader, men under testet är det alltså gratis leverans för deltagande hushåll.

Förväntningar på deltagande hushåll

Vi önskar att deltagande hushåll ska göra så många beställningar som möjligt under testveckan, eftersom syftet med testet är att upptäcka utmaningar för att detta ska kunna bli en tjänst som butiken och drönarföretaget fortsatt kan erbjuda sina kunder.

Deltagande hushåll kommer få mycket information och stöd för att lyckas beställa. Det kommer inte att vara svårt. Vi vill extra gärna ha med äldre personer i testet och är man osäker inför att använda en app för att beställa så kommer vi hjälpa till.

Hushållen förväntas delta i utvärdering efter testet, det kan bli både intervju och enkät.

Anmäl intresse!

Anmäl intresse att delta i testet i Östmark senast 19 oktober, antingen genom att fylla i en lapp i butiken eller till projektledare johan.erlandsson@torsby.se.

Skriv adress, antal hushållsmedlemmar och ålder på medlemmarna i hushållet. 10 hushåll kommer att väljas ut så att det blir en bra blandning av olika typer av hushåll, på olika platser. Alla som ansökt får besked om man är utvald eller inte.

I vecka 22, 2024 kommer ett test i sommarförhållanden genomföras i Ambjörby. Intresseanmälan för att delta i det testet kommer att öppnas direkt efter att testet i Östmark är klart.

Ställ frågor!

På lördag 30 september kl. 9-12 finns projektledare Johan Erlandsson på plats på ICA Nära Östmark för att svara på frågor. Kom gärna dit då! ICA-handlare Magnus Lundgren bjuder på kaffe.

Befintlig hemsändning fungerar som vanligt

De som idag har behovsprövad hemsändning av varor från butiken med bil påverkas inte av detta test, de varorna levereras som vanligt.

Mer information om hemsändning finner du här på vår webb.

Bullrar det?

När drönaren flyger på marschöjd är den i princip ohörbar från marken, men när den står stilla i luften vid leverans så hörs ett vinande ljud som kan upplevas som störande.

Vad händer om det kommer en ambulanshelikopter?

Aviant övervakar om det kommer en ambulanshelikopter och landar då omedelbart drönaren på en av ett stort antal förutbestämda nödlandningsplatser.

Finansiering

Pilotprojektets finansiering

Budgeten för pilotprojektet är 1 074 952 kr och finansieras till 80 % av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, 9 % av Region Värmland och 11 % av Torsby kommun.

Förstudiens finansiering

Budgeten för förstudien var 140 578 kr och finansierades till 80 % av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och 20 % av Torsby kommun.

Vad händer efter pilotprojektet?

Syftet med pilotprojektet är att vi ska lära oss vilka utmaningar som finns med hemleverans med drönare från landsbygdsbutiker, så att kommunen kan göra vad den kan för att det senare ska bli en permanent tjänst. Det är dock upp till näringslivet, t.ex. drönarföretag och landsbygdsbutik i samarbete, att erbjuda tjänsten till kunderna.

Läs mer

Här finns slutrapporten från förstudien om Hemleverans med drönare från landsbygdsbutiker:

Kontaktpersoner

Projektledare Johan Erlandsson, johan.erlandsson@torsby.se

Butiksföreståndare ICA Nära Östmark, magnus.lundgren@ica.nara.se

Flygplatschef Martin Berglund, martin.berglund@torsby.se

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

Klart att praktiska tester kan genomföras

I mitten av mars 2023 blev det klart att tester med hemleverans från landsbygdsbutikerna i Östmark och Ambjörby kommer att bli av. Ett antal hushåll kommer att få vara med och testa detta nya sätt att handla. Europeiska jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling samt Region Värmland har sagt ja till att vara med och finansiera projektet.

Sedan dess har kommunens utredare Johan Erlandsson arbetat med förberedelserna för dessa test.

Under 2022 gjorde vi en förstudie

Under 2022 genomfördes en förstudie om hemleverans med drönare från landsbygdsbutikerna i Östmark och Ambjörby. En enkätundersökning genomfördes hos de som bor inom 10 km från butikerna och tre nordiska drönaråkerier vidtalades.

Resultatet var att det är möjligt att redan nu testa hemleverans med drönare och att efterfrågan på detta är god hos de boende. Många uttryckte att det skulle vara smidigt att inte alltid behöva ta bilen till affären, särskilt i lite besvärliga situationer som när man är sjuk, är hemma med sjuka barn eller har en insnöad bil.

Finansieringen för ett pilotprojekt är nu säkrad

Efter förstudien har kommunen undersökt möjligheterna att finansiera ett test, och vi har nu säkrat medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt från Region Värmland. Torsby kommuns motprestation är i form av arbetstid från befintlig personal. Därmed kan ett pilotprojekt nu starta och förhoppningsvis har vi snart drönare i luften så att vi på riktigt kan testa hur detta fungerar.

Projektets kostnader är ca 1 075 000 kr.

Projektet finansieras till 80 % av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, 11 % av Torsby kommun (befintlig personal) och 9 % av Region Värmland.

Projektansökan och besluten om finansiering

Ökad servicenivå och minskad miljöbelastning

Hemleverans med drönare kan öka servicenivån på landsbygd och glesbygd, som annars brottas med sjunkande servicenivå. Det kan ge merförsäljning för landsbygdsbutikerna och är också ett betydligt energisnålare sätt att få hem varor på, i alla fall då en bilresa görs enbart för ett mindre inköp. Jämfört med en elbil drar en drönare med vingar bara en tiondel så mycket el, för samma transportarbete.

Testet ska identifiera utmaningar med att få till regelbundna leveranser

Syftet med testet är att identifiera vilka utmaningar som finns för att hemleverans med drönare ska kunna bli något som på sikt finns tillgängligt, inte bara i Östmark och Ambjörby utan från alla landsbygdsbutiker som önskar erbjuda denna service till sina kunder. Om utmaningarna är identifierade så är det möjligt att vi kan göra något för att lösa dem.

Ambitionen är att hemleverans med drönare ska testas både i Östmark och Ambjörby, en omgång under sommartid och en omgång under vintertid.

Mer information

Du finner information om förstudien på www.torsby.se/forstudie_dronare.

Längre fram kommer vi att informera om pilotprojektet här på denna sida som du befinner dig nu. (Kortadressen dit är www.torsby.se/pilotprojekt_dronare).

Kontaktpersoner

Projektledare Johan Erlandsson, tfn 070-773 16 82, johan.erlandsson@ecoprofile.se.

Flygplatschef Martin Berglund, tfn 070-398 83 76, martin.berglund@torsby.se.Innehållsansvarig: Annette Lauritzen
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Till toppen