Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

  • Kommunkansliet
  • Telefon: +4656016000
  • E-post: torsby.kommun@torsby.se
  • Postadress:
  • Torsby kommun
  • 1. Kommunkansliet
  • 685 80 Torsby
  • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Pilotprojekt Hemleverans med hjälp av drönare (2023-2024)

Nu har pilotprojektet kommer in i den fas att praktiska tester ska genomföras. Under vecka 9 testade nio hushåll i Östmark praktiskt få testa hemleverans med hjälp av drönare. Under vecka 22 blir det ett liknande test i Ambjörby.

EU-flagga

Bakgrund

Torsby kommun identifierade hemleverans med drönare som en möjlighet i framtiden för att öka servicen på glesbygden, ge landsbygdsbutikerna i kommunen möjlighet till merförsäljning och att minska miljöpåverkan.

Hösten 2022 gjordes en förstudie i Östmark och Ambjörby som visade på att det finns efterfrågan från boende för hemleverans med drönare och att det är praktiskt möjligt att redan nu genomföra tester.

Efter förstudien gjordes ansökningar om ekonomiskt stöd för att genomföra test i Östmark och Ambjörby till Europeiska jordbruksfonden och Region Värmland. Ansökningarna beviljades och nu planeras för test vecka 9, 2024 i Östmark och vecka 22, 2024 i Ambjörby.

Första testveckan, i Östmark, är genomförd

Se här för en kort rapport från testveckan i Östmark.

Här kan du se en film från Aviant om hur det fungerar

Se filmen som visar drönaren när den åker och lämnar paket.

I vår är det dags för testvecka i Ambjörby, vecka 22

Vecka 22 (måndag 26 maj - söndag 2 juni, 2024) får tio hushåll i Ambjörby testa. Intresseanmälan till testet i Ambjörby öppnar strax efter avslutat test i Östmark.

Annons i TorsbyBladet den 10 april:

Hallå Ambjörbybo! Vill du vara med och testa hemleverans med drönare från landsbygdsbutiken?

Vi söker 10 hushåll som vill testa

Bor du inom en mils radie från Tempo Nordvärmland i Ambjörby? Vill ditt hushåll vara med och testa att få varor hemleverade med drönare från butiken? Anmäl då ditt intresse!

Vi önskar en blandning av olika slags hushåll; äldre, yngre, barnfamiljer osv. som bor runt om i Östmarksområdet.

Det kostar inget att delta i testet

Det enda du betalar är de varor du beställer från affären. Själva transporten med drönaren kostar inget under testveckan.

Varorna får väga max 2 kg.

Testet blir under vecka 22

Alltså måndag 27 maj - söndag 2 juni 2024

Anmäl ditt hushåll senast 19 april

Du kan anmäla ditt intresse antingen genom att fylla i en lapp och lägga i en särskild brevlåda som finns inne på Tempo Nordvärmland, eller så kan du sända ett mejl till projektledare johan.erlandsson@torsby.se.

Skriv din/er adress, antal hushållsmedlemmar och deras åldrar.

Du som blir utvald ...

Du som blir utvald kommer att få mer information om hur allt kommer att gå till när det närmar sig det praktiska testet.

Vill du ha mer information?

Läs på www.torsby.se/projekt_dronare (Det är den sidan du befinner dig på nu). Information finns också på papper hos Tempo Nordvärmland i Ambjörby

Ställ frågor!

På lördag 13 april 2024 kl. 11-13 finns projektledare Johan Erlandsson på plats på Tempo Nordvärmland i Ambjörby för att svara på frågor. Kom gärna dit då! Handlare Torbjörn bjuder på kaffe.

.............................................

Förväntningar på deltagande hushåll

Vi önskar att deltagande hushåll ska göra så många beställningar som möjligt under testveckan, eftersom syftet med testet är att upptäcka utmaningar för att detta ska kunna bli en tjänst som butiken och drönarföretaget fortsatt kan erbjuda sina kunder.

Deltagande hushåll kommer få mycket information och stöd för att lyckas beställa. Det kommer inte att vara svårt. Vi vill extra gärna ha med äldre personer i testet och är man osäker inför att använda en app för att beställa så kommer vi hjälpa till.

Hushållen förväntas delta i utvärdering efter testet, det kan bli både intervju och enkät.

Vad kommer leveransen med drönare att kosta?

Samma priser som i butik kommer att gälla under testet och ingen leveransavgift tas ut, drönarföretagets kostnader täcks av projektmedel.

Om tjänsten senare blir permanent så kommer en leveransavgift att tas ut för att täcka drönarföretagets kostnader, men under testet är det alltså gratis leverans för deltagande hushåll.

Befintlig hemsändning fungerar som vanligt

De som idag har behovsprövad hemsändning av varor från butiken med bil påverkas inte av detta test, de varorna levereras som vanligt.

Mer information om hemsändning finner du här på vår webb.

Bullrar det?

När drönaren flyger på marschöjd är den i princip ohörbar från marken, men när den står stilla i luften vid leverans så hörs ett vinande ljud som kan upplevas som störande.

Vad händer om det kommer en ambulanshelikopter?

Aviant övervakar om det kommer en ambulanshelikopter och landar då omedelbart drönaren på en av ett stort antal förutbestämda nödlandningsplatser.

Finansiering

Budgeten för pilotprojektet är 1 074 952 kr och finansieras till 80 % av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, 9 % av Region Värmland och 11 % av Torsby kommun.

Vad händer efter pilotprojektet?

Syftet med pilotprojektet är att vi ska lära oss vilka utmaningar som finns med hemleverans med drönare från landsbygdsbutiker, så att kommunen kan göra vad den kan för att det senare ska kunna bli en permanent tjänst. Det är dock främst upp till näringslivet, t.ex. drönarföretag och landsbygdsbutik i samarbete, att erbjuda tjänsten till kunderna.

Läs mer

Här finns slutrapporten från förstudien om Hemleverans med drönare från landsbygdsbutiker.

Projektansökan och besluten om finansiering

Kontaktperson

Projektledare Johan Erlandsson, johan.erlandsson@torsby.se

-------------------------------------------------------------

Finansiering

Pilotprojektets finansiering

Budgeten för pilotprojektet är 1 074 952 kr och finansieras till 80 % av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, 9 % av Region Värmland och 11 % av Torsby kommun.

Förstudiens finansiering

Budgeten för förstudien var 140 578 kr och finansierades till 80 % av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och 20 % av Torsby kommun.

Ökad servicenivå och minskad miljöbelastning

Hemleverans med drönare kan öka servicenivån på landsbygd och glesbygd, som annars brottas med sjunkande servicenivå. Det kan ge merförsäljning för landsbygdsbutikerna och är också ett betydligt energisnålare sätt att få hem varor på, i alla fall då en bilresa görs enbart för ett mindre inköp. Jämfört med en elbil drar en drönare med vingar bara en tiondel så mycket el, för samma transportarbete.

Testet ska identifiera utmaningar med att få till regelbundna leveranser

Syftet med testet är att identifiera vilka utmaningar som finns för att hemleverans med drönare ska kunna bli något som på sikt finns tillgängligt, inte bara i Östmark och Ambjörby utan från alla landsbygdsbutiker som önskar erbjuda denna service till sina kunder. Om utmaningarna är identifierade så är det möjligt att vi kan göra något för att lösa dem.

Ambitionen är att hemleverans med drönare ska testas både i Östmark och Ambjörby, en omgång under sommartid och en omgång under vintertid.

Innehållsansvarig: Johan Erlandsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: