Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Torsby gjort förstudie – kan drönare flyga hem varor från affären till kunden?

Torsby kommun har under hösten 2022 gjort en förstudie för att ta reda på om det finns intresse bland invånarna att köpa varor från landsbygdsbutiker som sedan flygs hem till dem, med hjälp av drönare. Rapporten är nu klar och resultatet är positivt

EU-flaggan

Förstudien ska också undersöka om det finns tillräcklig efterfrågan att få sina varor levererade på detta sätt och även t.ex. visa hur mycket man tycker att det maximalt får kosta att få sin vara hemflugen.

Hemleverans med drönare finns redan på flera håll i världen och utvecklingen av drönare går snabbt och praktiska tester med hemleverans är redan igång, även i Sverige. Vi vill undersöka om detta skulle vara möjligt och intressant för invånare och landsbygdsbutiker i Torsby kommun.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kort summering av resultatet av förstudien

Vid en presskonferens den 17 oktober 2022 presenterades resultaten av förstudien.

Här finner du slutrapporten i sin helhet. Pdf, 6.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Här finner du en kort sammanfattning av resultaten:

Positivt kring hemleverans med drönare från landsbygdsbutik

Torsby kommuns förstudie indikerar att det finns god efterfrågan på drönarleveranser från invånarna i Ambjörby och Östmark och att det är praktiskt möjligt att genomföra tester.

Under sommaren och hösten har en förstudie gjorts om hemleverans från landsbygdsbutiker med drönare, där landsbygdsbutikerna i Ambjörby och Östmark har deltagit. Förstudien har gjorts av Johan Erlandsson, på uppdrag av Torsby kommun.

Hemleverans på detta sätt skulle kunna öka servicen på landsbygden och också öka chansen för landsbygdsbutiker att överleva.

Två syften med förstudien

Förstudiens ena syfte är att ta reda på om det är praktiskt möjligt på att göra tester med hemleverans med drönare från landsbygdsbutiker och det andra var om det finns någon efterfrågan hos de som bor på landet att nyttja en sådan tjänst.

Tre nordiska “drönaråkerier” har intervjuats och samtliga säger att det både är möjligt att genomföra hemleveranser och de är intresserade av att vara med och genomföra tester. Landsbygdsbutikerna är å sin sida beredda att ta emot ordnar, plocka varor och lasta drönaren.

God efterfrågan

En enkät har genomförts bland invånarna i Ambjörby och Östmark som visar att efterfrågan är god. Till exempel så skulle 62 % av de som svarat nyttja tjänsten minst en gång i månaden vid en leveranskostnad på 90 kronor och 82 % vid 60 kronor.

De främsta fördelarna som angavs var bekvämlighet följt av att det är bra när man är sjuk/gammal och att det blir mindre miljöpåverkan. De främsta utmaningarna trodde de svarande kommer att bli vikt och volymkapacitet, väder och varuskador. De mest populära varorna att få hemlevererade var färskvaror, apoteksvaror och paketförsändelser.

Blir det någon fortsättning nu efter förstudien?

I dagsläget finns inget beslut om någon fortsättning. Först måste en kalkyl tas fram för vad ett pilotprojekt skulle kosta, och en projektbeskrivning behöver formuleras. Därefter kan kommunen besluta om att sända en ansökan till Tillväxtverket om medfinansiering för ett fortsatt pilotprojekt.

Kontaktpersoner

Johan Erlandsson, utredare, projektkonsult, johan.erlandsson@ecoprofile.se
070-773 16 82

Elisabet Olsson, EU-strateg, elisabet.olsson@torsby.se, 073-271 22 07

Ingela Bönström Brusgård, näringslivsutvecklare Torsby Utveckling AB, ingela.bonstrom.brusgard@torsby.se, 076-801 61 75

Martin Berglund, flygplatschef, martin.berglund@torsby.se, 070-398 83 76

(Ingela och Elisabet har slutat med pension vintern 2024, så vänd er till Johan eller Martin.)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Texten här under beskriver förstudien och hur den genomfördes:

Enkät till personer som bor i Ambjörby eller Östmark

Landsbygdsbutiken i Ambjörby (Nordvärmlands livs Tempo) och landsbygdsbutiken i Östmark (ICA Nära Östmarks handel) deltog i förstudien. Alla boende i Ambjörby och Östmark bjöds in att under första halvan av september svara på en enkät, antingen online, här på kommunens webbplats eller på papper i respektive butik.

Information om enkäten

Enkäten riktade sig till den som bor upp till cirka 10 km från Tempo i Ambjörby eller ICA Nära i Östmark. Man kunde svara på enkäten under perioden 31 augusti – 15 september 2022. Enkäten tog ca två minuter att svara på.

Enkäten finns dels här ovan online, dels i pappersform i landsbygdsbutikerna i Ambjörby och landsbygdsbutiken i Östmark.

Svaren ställdes samman i form av statistik och enskilda personers svar kan inte identifieras.

Sammanställningen av enkätsvaren är tänkta att sändas in tillsammans med eventuell ansökan om ett pilotprojekt (läs mer nedan).

Informationsmöte för invånarna i Ambjörby och Östmark

Invånarna i Ambjörby och Östmark bjöds också in på en informationskväll i respektive butik då kommunen informerade om förstudien.

 • Ambjörby: måndag 5 september kl. 18 hos Tempo i Ambjörby.
 • Östmark: tisdag 6 september kl. 18 i församlingshuset Östmark

Hemleverans med drönare finns redan på flera håll i världen

Många förknippar nog en drönare med en liten flygfarkost med flera propellrar på som oftast används för att filma med, eller som leksak. Men nu kommer allt fler användningsområden och drönarna växer också i storlek. Hemleverans är ett av dessa användningsområden och praktiska tester är redan igång. Till exempel så har Manna Drone Delivery på Irland redan gjort över 100 000 leveranser från caféer och restauranger till hushåll.

Se en kort video om hur det går till är drönare levererar varor.

I Sverige finns redan två “drönaråkerier” och i Norge minst ett. Inom några år är det troligtvis möjligt att genomföra hemleverans med drönare till en kostnad som är jämförbar med att själv ta bilen till butiken.

Så här kan hemleverans med drönare gå till

 1. Innan du kan beställa något så registrerar du dig som mottagare och det bestäms var dina varor ska levereras, t.ex. på gräsmattan i din trädgård
 2. Du väljer vilka varor (max 5 kg) du vill ha hemlevererade med hjälp av mobilen.
 3. Betalningen görs genom att du har lagt in ett kontokort i förväg eller med någon betaltjänst, t.ex. Klarna eller Swish.
 4. Butikspersonal plockar ihop dina varor och lägger i drönaren.
 5. Drönaren kommer med din leverans, hovrar (står still i luften) över trädgården och firar ner lasten med ett snöre.

Hur styrs drönaren?

Drönaren åker en förprogrammerad rutt, från lanthandeln hem till kunden. En operatör, som kan sitta någon helt annanstans, övervakar en eller flera drönare via mobilnät eller låghöjdssatelliter och kan närsomhelst avbryta flygningen och låta drönaren landa på en av många förutbestämda nödlandningsplatser.

Drönaren flyger på lägre höjd än andra större flygfarkoster och får inte flyga nära flygplatser utan kommunikation med tornet. En del drönare har sensorer för att undvika kollisioner med andra flygfarkoster. Ju mer automatiken utvecklas, desto fler drönare kan en operatör övervaka samtidigt och då går kostnaden per leverans ner.

Bullrar drönaren?

En drönare med vingar hörs nästan inte alls när den kör i marschhastighet, på marschhöjd. När den hovrar (står still i luften) för att fira ner lasten med ett snöre, så uppstår, med dagens drönare, en del buller.

Filmar en leveransdrönare mig när den passerar?

En leveransdrönare har inget behov av att filma under färd och det går oftast att dra rutten så att drönaren inte passerar rakt över hus, särskilt i glesbygd.

Efter förstudien skulle näsa steg kunna vara ett pilotprojekt

Om förstudien visar att det finns efterfrågan från invånarna att köpa varor som flygs hem med drönare och att det finns praktiska förutsättningar att genomföra verkliga testleveranser, så skulle det kunna vara möjligt för kommunen att söka pengar hos Tillväxtverket för att genomföra ett pilotprojekt, då även drönare kommer att testas rent praktiskt.

I dagsläget (17 oktober) finns inget beslut om någon fortsättning. Först måste en kalkyl tas fram för vad ett projekt skulle kosta, och en projektbeskrivning behöver formuleras. Därefter kan kommunen besluta om att sända en ansökan till Tillväxtverket om medfinansiering för ett fortsatt pilotprojekt.

Varför gör kommunen en förstudie och ett eventuellt pilotprojekt?

Sämre service på glesbygden än i staden är en av flera anledningar till att befolkningen minskar i glesbygd. Den snabba utvecklingen av bekväma hemleveranslösningar i städerna gör dessutom skillnaden i service allt större.

För den som bor på landsbygden så skulle hemleverans med drönare kunna ge en förbättrad service, när varor bekvämt kan levereras hem till trädgården på kort tid.

Drönarleveranser skulle också kunna vara en möjlighet för landsbygdsbutikerna att erbjuda ännu bättre service och få merförsäljning, vilket skulle kunna öka chanserna för deras överlevnad.

En drönare på ca 40 kg totalvikt behöver bara en tiondel så mycket energi som en personbil på 1–2 ton för att köra fem kilo varor och därmed blir miljöpåverkan mindre, i alla fall i de fall när man genomför en bilresa enbart för att handla.

Förstudien och ett eventuellt pilotprojekt genomförs av Torsby kommun, men framtida hemleveranser med drönare kommer inte att skötas eller tillhandahållas av kommunen utan blir en fråga för kommersiella aktörer, t.ex. drönaråkerier i samarbete med landsbygdsbutikerna.

Torsby flygplats är projektägare av förstudien och är generellt positiv till utveckling av nya tjänster i kommunens luftrum. Att redan i tidiga skeden delta i utvecklingen av drönartjänster är viktigt för att säkerställa säkerheten i luftrummet.

Finansiering av förstudien

 • Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: ca 130 000 kr
 • Torsby kommun: ca 30 000 kr

Kommunens vanliga hemsändning påverkas inte

Hemsändning påverkas inte av förstudien eller av ett eventuellt pilotprojekt.

Hemsändning är något helt annat. Det är en service till äldre och sjuka personer som bor på glesbygden och själva inte kan ta sig till butiken för att handla. Hemsändning innebär att de kostnadsfritt får sina dagligvaror hemsända från landsbygdsbutiken vid ett eller ett par tillfällen i veckan.

Hemsändningsbidraget finansieras av staten och kommunen och betalas ut till landsbygdsbutiker som tillhandahåller denna service.

Mer information om hemsändning finner du här på vår webb.

Mer information om förstudien

Kontaktpersoner om förstudien och landsbygdsutveckling

Johan Erlandsson, utredare, projektkonsult, johan.erlandsson@ecoprofile.se
070-773 16 82

Elisabet Olsson, EU-strateg, elisabet.olsson@torsby.se, 073-271 22 07

Ingela Bönström Brusgård, näringslivsutvecklare Torsby Utveckling AB, ingela.bonstrom.brusgard@torsby.se, 076-801 61 75

Martin Berglund, flygplatschef, martin.berglund@torsby.se, 070-398 83 76

Innehållsansvarig: Annette Lauritzen
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: