Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Gerd Elisabet Olsson
 • E-Strateg
 • Tfn: +4656016008
 • Mobil: +46732712207
 • E-post: elisabet.olsson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Martin Berglund
 • Flygplatschef
 • Tfn:
 • Mobil: +46703988376
 • E-post: martin.berglund@torsby.se
 • Besöksadress: Vasserudsvägen 3, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Pilotprojekt Hemleverans med hjälp av drönare

Nu är det klart att tester med hemleverans från landsbygdsbutikerna i Östmark och Ambjörby kommer att bli av. Ett antal hushåll kommer att få vara med och testa detta nya sätt att handla. Europeiska jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling samt Region Värmland har sagt ja till att vara med och finansiera projektet.

Under 2022 gjorde vi en förstudie

Under 2022 genomfördes en förstudie om hemleverans med drönare från landsbygdsbutikerna i Östmark och Ambjörby. En enkätundersökning genomfördes hos de som bor inom 10 km från butikerna och tre nordiska drönaråkerier vidtalades.

Resultatet var att det är möjligt att redan nu testa hemleverans med drönare och att efterfrågan på detta är god hos de boende. Många uttryckte att det skulle vara smidigt att inte alltid behöva ta bilen till affären, särskilt i lite besvärliga situationer som när man är sjuk, är hemma med sjuka barn eller har en insnöad bil.

Finansieringen för ett pilotprojekt är nu säkrad

Efter förstudien har kommunen undersökt möjligheterna att finansiera ett test, och vi har nu säkrat medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt från Region Värmland. Torsby kommuns motprestation är i form av arbetstid från befintlig personal. Därmed kan ett pilotprojekt nu starta och förhoppningsvis har vi snart drönare i luften så att vi på riktigt kan testa hur detta fungerar.

Projektets kostnader är ca 1 075 000 kr.

Projektet finansieras till 80 % av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, 11 % av Torsby kommun (befintlig personal) och 9 % av Region Värmland.

Projektansökan och besluten om finansiering

Ökad servicenivå och minskad miljöbelastning

Hemleverans med drönare kan öka servicenivån på landsbygd och glesbygd, som annars brottas med sjunkande servicenivå. Det kan ge merförsäljning för landsbygdsbutikerna och är också ett betydligt energisnålare sätt att få hem varor på, i alla fall då en bilresa görs enbart för ett mindre inköp. Jämfört med en elbil drar en drönare med vingar bara en tiondel så mycket el, för samma transportarbete.

Testet ska identifiera utmaningar med att få till regelbundna leveranser

Syftet med testet är att identifiera vilka utmaningar som finns för att hemleverans med drönare ska kunna bli något som på sikt finns tillgängligt, inte bara i Östmark och Ambjörby utan från alla landsbygdsbutiker som önskar erbjuda denna service till sina kunder. Om utmaningarna är identifierade så är det möjligt att vi kan göra något för att lösa dem.

Ambitionen är att hemleverans med drönare ska testas både i Östmark och Ambjörby, en omgång under sommartid och en omgång under vintertid.

Mer information

Du finner information om förstudien på www.torsby.se/forstudie_dronare.

Längre fram kommer vi att informera om pilotprojektet här på denna sida som du befinner dig nu. (Kortadressen dit är www.torsby.se/pilotprojekt_dronare).

Kontaktpersoner

Projektledare Johan Erlandsson, tfn 070-773 16 82, johan.erlandsson@ecoprofile.se.

Flygplatschef Martin Berglund, tfn 070-398 83 76, martin.berglund@torsby.se.

Innehållsansvarig: Annette Lauritzen
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen