Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Transporter och hållbar resande

Transporter står idag för en fjärdedel av Sveriges totala energianvändning och upp till 50 % av utsläppen av växthusgaset. Det nationella transportpolitiska målet ska säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning.

För att nå ett hållbart transportsystem krävs bland annat att

  • Efterfrågan och beroendet av transporter minskar
  • Hållbara transportsätt främjas så att andelen av dessa ökar
  • Fordon och infrastruktur miljöanpassas, trafiksäkras och görs tillgängliga för alla
  • Gång- och cykelvägnätet utvecklas och byggs ut
  • En beteendeförändring och mer flexibla resesätt

Innehållsansvarig: Evelina Palm
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: