Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

  • Kommunkansliet
  • Telefon: +4656016000
  • E-post: torsby.kommun@torsby.se
  • Postadress:
  • Torsby kommun
  • 1. Kommunkansliet
  • 685 80 Torsby
  • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Upphörda dokumenthanteringsplaner

Dokumenthanteringsplaner gäller från den dagen de antas tills att de ersätts av en ny plan eller verksamheten upphör. De upphörda planerna är viktiga för att förstå hur handlingar och information har hanterats tidigare.

På den här sidan finner du de dokumenthanteringsplaner som inte gäller längre. Planerna är bara giltiga från det datum de antas till att de ersätts med en ny plan eller verksamheten upphör. Om du undrar vad du ska göra med äldre material kan du säkert få anvisningar i en äldre plan. Finns det inte nämnt måste du antagligen bevara det.

Dokumenthanteringsplan för miljö- och byggkontoret

Dokumenthanteringsplanen Pdf, 760.9 kB. för kansliet, miljöenheten och plan- och bygglovsärenden gällde 2007-2019.

Dokumenthanteringsplan omsorgsnämnden 1996-2016

Dokumenthanteringsplanen Pdf, 232.9 kB. gällde handlingar från 1996 till 2016. Under 2013 bytte omsorgsnsämnden namn till socialnämnden.

Dokumenthanteringsplan personalavdelningen 2002-2017

Dokumenthanteringsplanen Pdf, 175 kB. gällde från 2002-08-23 och ersattes 2016-11-28 av nya planer.

Innehållsansvarig: Caroline Gunnarsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen