Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunikationsenheten
 • Telefon: 0560-160 04
 • E-post: info@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunikationsenheten
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Annette Lauritzen
 • kommunikationsstrateg
 • Tfn: 0560-160 04
 • Mobil: 070-389 60 04
 • E-post: annette.lauritzen@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

A - Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Förskola och barnomsorg Avgifter och regler - förskola och barnomsorg Ansök och säg upp plats, förskola och barnomsorg Förskola Forsbacken Förskola Junibacken Förskola Kvisten Förskola Kyrkbacken Förskola Lillhem Förskola Skogsbacken Förskola Snickerboa Förskola Solbacken Förskola Stjernebacken Förskola Sörgården Kvällsomsorg Öppna förskolor Familjecentralen Torsby Familjecentral Likenäs Grundskola Aspeds skola Frykenskolan Holmesskolan Kvistbergsskolan Fritidshem, Kvistbergsskolan Oleby skola Stölletskolan Transtrands friskola Östmarks skola Val av skola, anvisad plats Lov och ledigheter - grundskola Gymnasium Val och antagning - gymnasium Val och antagning - gymnasium Val och antagning - gymnasium Ekonomi, studiebidrag Skolmat gymnasiet Särskola Musikskola, kulturskola Vuxenutbildning, komvux, lärcenter Invigning Torsby Lärcenter Särskilda behov, extra stöd inom skolan Elevhälsa ELSA i Värmland Mobbning, trygghet, säkerhet Inneboende, inackordering - skolan Studie- och yrkesvägledning Försäkringar inom skolan Modersmål, hemspråk Starta enskild förskoleverksamhet Miljö i skolan Praktik i skolan Klagomål på förskola eller skola Klagomål på förskola eller skola Akut hjälp, krishantering Krismottagning för kvinnor och män Trygg och säker Klara krisen Krisberedskapsvecka Krisberedskap, MSB:s filmer om Hemberedskap - några tips Informationssäkerehet i hemmet Räddningstjänst IVPA, I väntan på ambulans Riskobjekt - trygg och säker Dammhaveri Klarälven Konsumentvägledning, konsumentrådgivning, rådgivning Socialbidrag, ekonomiskt bistånd Budget- och skuldrådgivning God man God man - att bli God man - du som är God man - vem kan få? God man - för ensamkommande barn Förvaltare Förmyndare Överförmyndare Invandring och integration Flyktingsituationen Flyktingmottagning - hur går det till? Ensamkommande barn och ungdomar Vilket stöd kan man få, nyanlända Tolk Arbete SFI, Svenska för invandrare och samhällsorientering Så kan du hjälpa flyktingar Misstanke om barn som far illa Hjälp till barn och unga Reflexen, stödgrupp Ungdomsmottagning Första linjen Alkohol-, narkotika-, dopning-, tobaks- och brottsförebyggande Tobaksfri Duo Stöd till familjen Familjerådgivningen Separation, skilsmässa Adoption Faderskap Kontaktfamilj, fosterhem Gifta sig Hjälp i hemmet Hemtjänst Mat, matdistribution Trygghetslarm Hjälpmedel Bostadsanpassning Trygghetsboende Trygghetsboende Bograngen Klarastrand - trygghetsboende Valbergsgården - trygghetsboende Mätt o Go, restaurang Gruppboende Solliden - äldreboende Äldreboende Dalbygården - äldreboende Finnskogahemmet - äldreboende Gömmanberg - äldreboende Klarastrand - äldreboende Linden - äldreboende Lövenstrand - äldreboende Färdtjänst Psykisk ohälsa Sexuella övergrepp Personligt ombud - psykisk funktionsnedsättning Funktionsnedsättning, handikapp LSS och LASS, Stöd och service Personlig assistent - LSS/LASS Tillgänglighet för alla Äldre Ansöka om stöd och hjälp, äldre Mötesplatser, träffpunkter - seniorer Träffpunkter 2018 Träffpunkt Finnskoga-Dalby Träffpunkt Gömmanberg Träffpunkt Torsby bibliotek Daglig verksamhet för dementa Demens Taxor och avgifter, vård och omsorg Sjukvård och tandvård Ansvarfördelning kommun och landsting - sjukvård och tandvård Hemsjukvård Rehabilitering Tandvård Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Folkhälsoarbete Missbruk Stödgrupper för alkohol Missbruk Våld och hot Dödsboanmälan Begravning Överklaga beslut inom socialförvaltningen Överklaga beslut inom socialförvaltningen Torsby tätort från ovan Turism, att besöka Torsby Bibliotek Läsa och låna böcker Bokbussen Hemberedskap - några tips Hemberedskap - några tips Simhallar, badhus Sysslebäcksbadet TorsbyBadet Fotbollsplaner Hallar och idrottsanläggningar Idrottshallar Frykenhallen GA-hallen Holmeshallen Olebyhallen Stjernehallen Stöllethallen Östmarkshallen Ishallar Skidtunnel Boka idrottshallar, arenor och planer Sport- och idrottsaktiviteter Badplatser Båtar och hamnar Cykling Elljusspår Fiske och jakt Hundlekgårdar Lägergårdar Naturområden Ridning Skidåkning Skridskoåkning Skridskoåkning Torsby Testlabb Kultur Höstglöd Barn- och ungdomskultur Biografer, film Musik och teater Kultur- och aktivitetshus Kultur- och aktivitetshus Kultur- och aktivitetshus Kultur- och aktivitetshus Stöd, bidrag och stipendier - kultur Arkiv, kommunens historia Kommunala och enskilda arkiv Bildarkiv Släkt- och hembygdsforskning Lokalhistoria Bygdegårdar och lägergårdar Möten och konferenser - upplev och göra Föreningsregister Lotteritillstånd Bidrag, stöd och stipendier - föreningar Bilda förening Ung i kommunen Ungdomars inflytande Fritidsgården i Torsby Fritidsgården i Stöllet Fritidsgården i Likenäs Fritidsgården i Sysslebäck Vargnatta Vargnatta 2019 Sportlov Höstlov Höstlov Bostadsförmedling Lediga lägenheter Privata hyresvärdar och mäklare Lediga tomter Kommunens fastigheter Hyresgäst hos kommunen Boendemiljö #menutree($subPages) Offentliga lokaler Tillgänglighet i offentlig miljö #menutree($subPages) Adresser och namnsättning Bygga nytt, ändra eller riva #menutree($subPages) Fastigheter och lantmäteri #menutree($subPages) Översiktsplan och detaljplaner #menutree($subPages) Avfall och återvinning #menutree($subPages) Vatten och avlopp #menutree($subPages) Buller och luftkvalitet #menutree($subPages) Energi och uppvärmning #menutree($subPages) Brandskydd, sotning #menutree($subPages) Kemikalier #menutree($subPages) Livsmedel och hälsa #menutree($subPages) Djur och lantbruk #menutree($subPages) Naturvård, parker #menutree($subPages) Samhällutveckling och hållbarhet #menutree($subPages) Samhällutveckling och hållbarhet #menutree($subPages) Samhällutveckling och hållbarhet #menutree($subPages) Samhällutveckling och hållbarhet #menutree($subPages)
Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)