DigidelCenter Torsby

På DigidelCenter ska alla besökare kunna få hjälp med digitala frågor, pröva teknik och ta del av aktiviteter för att öka sin digitala kompetens för att aktivt kunna välja digitala alternativ och tjänster. Här är det du och dina behov som är i fokus.

Torsby DigidelCenter är en plats för digitalt lärande. Torsby kommun är en av 15 kommuner i landet som fått stöd från Internetstiftelsen och regeringen för att öppna DigidelCenter – fysiska platser dit kommuninnevånarna kan vända sig för att stärka sin digitala kompetens och få hjälp med digitala tjänster och teknik.

Hit kan man vända sig med alla sina frågor och funderingar som rör det digitala. Det kan vara mobiltelefoner, datorer, surfplattor eller hur e-post och sociala medier fungerar. Alla frågor är välkomna. DigidelCenter ska vara en fri plats för digitalt lärande. Varje medborgare ska utifrån egna behov kunna lära sig mer om dels olika digitala tjänster och uttryck dels hur digitaliseringen påverkar samhällets utveckling och människan som individ.

Varför är det viktigt att lära sig om digitala verktyg?

Att inte kunna använda internet är att missa en stor del av vad samhällslivet har att erbjuda. Det handlar om digitaliserade myndighetstjänster, banktjänster, hälso- och välfärdstjänster, utbildning samt ett digitalt kultur- och nyhetsutbud. Internet erbjuder även plattformar för social kommunikation och samvaro.

Till toppen