Turborotor G35/4

Fabrikat Görgens GMBH, för torkning och sönderdelning av spån till trämjöl. Kapacitet på 20 kg/timme, normalinställning 250 micron 2,5 % fuktkvot.

Turborotor

Turborotor för blandning av material