Trender och utveckling

Trenden är tydlig, användningen av additiv tillverkning ökar, inte bara för prototypframställning och hos privatpersoner utan också som en integrerad del av industriella processer. Sverige ligger dock efter utvecklingen.

Tekniken för additiv tillverkning har funnits sen början av 80-talet men det är först på senare år som utvecklingen verkligen har tagit fart. Det är framförallt så kallade skrivbordsskrivare som är vanliga, dessa kan idag köpas för en rimlig summa och fler och fler privatpersoner använder dessa i sina hem. Men additiv tillverkning blir också alltmer vanlig hos företag. År 2019 växte den globala marknaden för additiv tillverkning till över 10,4 miljarder dollar vilket är högsta siffran som branschen uppnått under sin nästan 40-åriga historia.

SmarTech Analysis, 2020 Additive Manufacturing Market Outlook and Summary of Opportunities Report

Trenden är också tydlig om man ser på antalet sökta patent inom additiv tillverkning:

Sökta patent 2000-2018

Antal patentansökningar inom AT teknologier 2000-2018 Källa: European Patent Office

Företag patent

Sökta patent per företag, Källa: European Patent Office

Sverige anses ligga efter i utveckling och användning av additiv tillverkning men fokus på att komma ikapp har ökat senare år. Enligt en nyligen genomförd undersökning utförd av forskningsinstituten Swerim och RISE tredubblades antalet företag som arbetar med additiv tillverkning i Sverige från 2015 till 2018. På samma sätt har antalet forskare vid institut och universitet/högskolor som forskar inom området ökat markant och man konstaterar i undersökningen att många både stora företag och start-up företag samarbetar med akademin inom området.

Ett antal initiativ har tagits i Sverige för att öka användningen av additiv tillverkning, främst inom utskrifter i metall. En nationell agenda för additiv tillverkning och 3D-utskrifter togs fram av Vinnova 2013. Du når den genom att följa denna länk: A Swedish agenda for reseach and innovation within additiv manufacturing and 3D printing.