Material

Material och dess egenskaper har mycket stor påverkan på möjligheterna att skriva ut kvalitativa produkter i 3D-skrivare och olika skrivare är anpassade för olika typer av material. Tabellen visar några exempel på kriterier som används för att beskriva och jämföra olika material:

- Styrka

- Fukttålighet

- Vidhäftningsförmåga

- Stresstålighet

- Krav på uppvärmd byggplatta

- Temperaturkänslighet

- Miljövänligt

- Efterbehandlings-egenskaper

- Smälttemperatur

- Tid för nedkylning

- Styvhet

- Hanterbarhet

- Flexibilitet

- Utskriftshastighet

- Återvinningsbarhet

- Nedbrytbarhet


För FDM Öppnas i nytt fönster. skrivare (som använder filament) är PLA och ABS de vanligaste materialen idag. Utöver dessa finns en lång rad ytterligare material som till exempel nylon, PET och PETG. För att se en lista över olika filament och dess egenskaper kan man till exempel gå in på 3dguide.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Metallskrivare blir alltmer vanliga hos företag och universitet och det finns ett par metallpulvertillverkare i Sverige (Uddeholm och Sandvik). Andra material som används (till exempel för storskaliga utskrifter eller specialkomponenter) är cement, sand, trä, keramiska material och olika typer av biokompositer.

Att satsa på forskning och utveckling av nya material ses som en av de viktigaste åtgärderna som behövs för att additiv tillverkning ska kunna slå igenom på bred front.