Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Tekniska avdelningen
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 10. Tekniska avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby (Snickaren)

Person

 • Emil Bergman
 • VA-chef
 • Tfn: +4656016109
 • Mobil: +46702873189
 • E-post: emil.bergman@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Kommunalt dricksvatten

Vattnet är vårt viktigaste livsmedel och innan det kommer ut ur din kran är det noggrant kontrollerat. Därför kan du lita på att kvaliteten är god, samtidigt som du vet att ditt vatten blir effektivt renat innan det återgår till naturen.

Kvalitet och kontroll

Livsmedelsverket är central myndighet för alla frågor som rör dricksvatten och andra livsmedel. Till uppgifterna hör att utforma regler och ange mål för dricksvattenhantering och kontroll.
I kommunen ansvarar tekniska avdelningen för produktion och distribution samt kontroll så att vattnet är hälsosamt och rent. Det innebär bl a att kvalitetskrav och gränsvärden ska uppfyllas och eventuella föroreningar av dricksvattnet förebyggas.

Vattenverken

Vattenverk betraktas som livsmedelsanläggningar och det innebär att miljönämnden måste godkänna anläggningarna. Vattnet kontrolleras både vid intaget till vattenverket och under beredningen.

Vi vill att vårt dricksvatten ska vara gott och rent, inte lukta eller se grumligt ut, att det ska vara hälsosamt och lättillgängligt. Allt detta finns också uttryckt i föreskrifter om dricksvatten. Där finns riktvärden för olika bakterier, ämnen och tillsatser såväl som smak, lukt och utseende.

Om det kommunala vattnet är missfärgat eller luktar illa, ska man inte använda det, utan genast ringa till kommunens växel 0560-160 00.

Vattenledningar

Vattnets kvalitet beror till viss del på vattenledningarna och vilket skick de befinner sig i. Fler faktorer spelar också in. Ledningarna måste till exempel vara riktigt dimensionerade för det antal konsumenter nätet ska betjäna. Är nätet för stort, blir vattenomsättningen ojämn och kvaliteten sämre. Det kan ställa till problem t.ex. i områden med mycket sommarstugebebyggelse, där förbrukningen är ojämn

Vatten

En person använder i snitt cirka 180 liter vatten per dygn för att laga mat, tvätta, diska, duscha etc. Av detta är det bara cirka 10 liter som används till mat och dryck.

Avgifter vatten och avlopp

Här kan du läsa mer om avgifter för vatten och avlopp.

pH-värde

Detta är en måttenhet som beskriver hur surt vattnet är. Om dricksvattnet har pH 7 kallas det för neutralt. Vid lägre pH-värden än 7 kallar vi vattnet surt, vilket inte är skadligt i sig att dricka. Men surt vatten har förmågan att lösa ut metaller (järn, mangan, koppar, aluminium, kadmium och bly) både ur marken och från ledningsnätet. dessa metaller kan vara skadliga om vi har det i vårt dricksvatten och i höga halter. Från kommunens vattenverk styr vi pH-värdet så att det håller 8.0.

Hårdhetsgrad

Hårdhetsgraden varierar något beroende på var vi befinner oss i kommunen. Torsbys vattenverk ger ett vatten med en hårdhetsgrad på 4 grader dH.

Definition på hårdhet (dH)

Grader

Hårdhet

0 - 2.1

mycket mjukt

2.1 - 4.9

mjukt

4.9 - 9.8

medelhårt

9,8 - 21

hårt

mer än 21

mycket hårt

 

Vattenmätning

Vattenmätning hos abonnenter sker med vattenmätare som VA-enheten sätter upp och kontrollerar. Mätaren ska vara tillgänglig för byte och avläsning. Mätaren är VA-enhetens egendom men fastighetsägaren ansvarar för att den inte utsätts för kyla eller yttre påverkan och att ventiler och kopplingar har god funktion.

Installation av vattenmätare

Fastighetsägaren ska kostnadsfritt upplåta plats för vattenmätaren och bekosta erforderliga anordningar för uppsättning av mätaren.

Här kan du läsa mer om installation av vattenmätare.

Byte av vattenmätare

Enligt föreskrifter från Swedac om byte av vattenmätare ska en mätare bytas med vissa intervall. Bytet och kostnaden av själva vattenmätaren står kommunen för.

Här kan du läsa mer om byte av vattenmätare.

Vattenförbrukning

En gång per år sänds ett självavläsningskort ut till alla abonnenter med kommunalt vatten/avlopp för avläsning av vattenmätaren. Det är viktigt att vi får in svaren för att kunna göra en korrekt debitering och för att upptäcka eventuella läckor hos abonnenten.

Här kan du läsa mer om avläsning av vattenmätare.

En ganska långsamt droppande vattenkran läcker ungefär en liter vatten per timme. Det blir ett läckage på ca 9000 liter/år.

En rinnande toalett kan läcka ca 1 liter vatten per minut.

Det medför en stor förbrukning och därmed en stor kostnad.

Du som fastighetsägare kan kontrollera att dina ledningar inte läcker: Stäng av alla tappställen t.ex. vattenkranar, dusch, disk- och tvättmaskin. Om kugghjulen på vattenmätaren snurrar (trots att allt är avstängt) har du troligtvis en läcka, antingen på vattenledningen eller så har du dåliga ventiler eller packningar till någon kran. Om du inte hittar felet kontakta en VVS-firma som kan hjälpa dig.

Här nedan visas hur mycket vatten det går åt vid olika läckor

Läcka på ledning

Motsvarar

ca m³/år

ca kostnad i kr


Som en sytråd

Tät droppning

40

1 504


Som en grov synål

Tunn stråle

310

11 656


Som en tändsticka

Sköljning av disk

3050

114 680


Som en penna

Badkarstappning

31000

1 165 600


Som en femkrona

Spolning ur brandpost

315000

11 844 000Synpunkter

Om du har en synpunkt, vill lämna ett förslag eller kanske beröm så vill vi veta det. Då kan vi bli bättre och utvecklas.

Här kan du lämna synpunkter.

Felanmälan

Om du vill göra en felanmälan, gör du det enklast via vår felanmälan.

Här kan du lämna en felanmälan

Innehållsansvarig: Emil Bergman
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: