Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Andreas Trollåker
 • miljö- och hälsoskyddsinspektör
 • Tfn: +4656016087
 • Mobil: +46732712204
 • E-post: andreas.trollaker@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Radon i dricksvatten

Det är klokt att mäta radonhalten i sitt dricksvatten om det tidigare inte gjorts.

Hur påverkas hälsan?

Radon i dricksvatten har sedan några år tillbaka diskuterats som en cancerrisk. Speciellt små barn har ansetts vara en riskgrupp eftersom de dricker mer vatten än vuxna i förhållande till kroppsvikten. De senaste rönen antyder dock att riskerna är mindre än man tidigare trott. Det är inte alltid så att en förhöjd radonhalt behöver vara någon anledning till oro. Om man har ett vatten med en halt som överskrider gränsvärdet 1000 Bq/l (becquerel per liter vatten) bör man kanske överväga att vidta åtgärder. Det handlar då oftast om att installera en s.k. radonavskiljare. Om vattnet har ett lägre värde än gränsvärdet så är det några saker man bör veta innan man beslutar sig för att vidta tekniskt komplicerade och kostsamma åtgärder.

Dricksvatten från den egna borrade brunnen kan ha förhöjda halter av radon. Dricker man vatten med förhöjda radonhalter utsätter man sig för en extra stråldos utöver den naturliga bakgrundsstrålningen, riskerna med att dricka radonhaltigt vatten är dock betydligt mindre än att andas in radon i inomhusluften. Det är dock viktigt att komma ihåg att de gränsvärden som har satts bygger på teoretiska beräkningar för hela befolkningsgrupper. För den enskilda individen som är medveten om de eventuella riskerna är det inte säkert att det finns anledning att oroa sig eller att vidta omfattande och kostsamma saneringsåtgärder. Livsmedelsverket har satt gränsvärden för radon i dricksvatten. Ett dricksvatten som överstiger 1000 Bq/l anses vara "otjänligt". Gränsvärdena kan ses som rekommendationer till egnahemsägarna som har eget vatten.

Vad kan man göra?

Om dricksvattnet innehåller radon kan detta sönderfalla och avgå till inomhusluften, vilket kan innebära att gränsvärdet (200 Bq/m³) för inomhusluften i bostaden överskrids, det är flera gånger mer hälsovådligt att andas in radon i inomhusluften än att dricka radonhaltigt vatten. Om vattnet kokas upp, vispas eller om juicen får stå i kylen under natten så avgår mycket av gasen. Effektivast är att låta vattnet koka upp. Gör man det försvinner i princip all gas. D.v.s. det är endast om man dricker vatten som man inte använt i matlagningen som man blir utsatt för denna "extra" strålning. Om man tänker efter kanske man inte dricker så mycket vatten "direkt från kranen". Bidraget till radonavskiljare finns ej kvar.

Vilket värde har mitt vatten?

Om man vill ta prov på sitt vatten får man vända sig de laboratorier som utför analyser av radon i vatten.

Innehållsansvarig:
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen