Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

Person

  • Eva-Lena Kvarnlöf
  • Teknisk assistent
  • Tfn: +4656016064
  • Mobil: +46738413349
  • E-post: eva-lena.kvarnlof@torsby.se
  • Besöksadress: Bergebyvägen 25, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Avgifter vatten och avlopp

Fastighetsägaren är ansvarig för vatten/avlopps-abonnemanget på sin fastighet och fakturorna för vatten­­/avlopp skickas till ägaren. Om fastigheten är uthyrd får fastighetsägaren själv debitera hyresgästen.

Vatten/avlopps-avgiften

Avgiften enligt VA‐taxan går till kostnaderna för att framställa dricksvattnet, rena avloppsvattnet, drift och underhåll av alla anläggningar och ledningar samt kostnader för administration, planering och information.

Vatten/avlopps-avgiften består av tre delar:

  • en rörlig avgift
  • en fast avgift
  • en lägenhetsavgift

Lägenhetsavgift betalas även för en enfamiljsvilla. Finns det flera lägenheter i fastigheten betalas en lägenhetsavgift per lägenhet.

Lägenhetsavgift betalas även för lokaler, affärer, kontor m.m. Där räknas varje påbörjad 300-tal m² som en lägenhetsavgift.

Avgifter och information, vatten och avlopp 2021

Dokument

Information

VA-taxa 2022 Pdf, 337.2 kB.

Avgifterna är fastställda av kommunfullmäktige 2021-06-21 § 103

ABVA 2022 Pdf, 54.9 kB.

Allmänna bestämmelser för användande av Torsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Riktlinjer för fettavslkiljare Pdf, 282.3 kB.


Information till fastighetsägare Pdf, 393.2 kB.

Information 2022 till fastighetsägare om Torsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning


Installation av vattenmätare

Här kan du läsa mer om installation av vattenmätare.

Har du frågor om vatten/avlopps-avgiften, abonnemang m.m.?

Det är va-chef Per-Arne Lövqvist som kan svara på frågor om hur va-taxan är utformad, allmänna bestämmelser, riktlinjer för fettavskiljare och infor­mation till fastighetsägare. Per-Arne har telefon 0560-162 12.

Vattenavläsning

Utskicket av självavläsningskort till alla med kommunalt vatten sker genom ett företag som heter IDATA AB. De kommer även att ta emot avläsningarna.

Detta innebär inga större förändringar för dig som kund utan istället finns det fler möjligheter att kunna lämna sin avläsning, antingen på internet, fax, telefon (lokalsamtalstaxa) eller som förut genom att skicka in kortet med posten.

Alla uppgifter du behöver för att kunna lämna din avläsning står på själv­avläsningskortet som skickas ut i oktober.

Viktigt med avläsning

Då vet du att du betalar för rätt vattenförbrukning, eftersom din avgift är beroende av vilken mätarställning du angett. Den preliminära kostnaden bestäms av din avläsning. Har du betalat för mycket så får du pengar tillbaka. Har du betalat för lite ska du betala in mellanskillnaden.

Ha som rutin att kontrollera vattenmätarens räkneverk när du får din VA-faktura. Då kan du upptäcka läckor, otäta kranar eller andra fel i tid. En vattenkran som droppar eller en WC-stol som står och rinner kan kosta stora pengar. 

Ägarbyte

Vid försäljning av en fastighet ska ägarbytet anmälas till tekniska avdelningen av säljaren. Finns det kommunalt vatten/avlopp med mätare ska mätaren läsas av på ägarbytesdagen. Avläsningen ska göras gemensamt av både säljare och köpare.

Har du frågor om vattenavläsning och ägarbyte?

Kontakta Eva-Lena Kvarnlöf på tekniska avdelningen kommunförrådet, telefon 0560-160 64.

Fakturering och betalning

Fakturorna skickas ut en gång/år eller fyra gånger/år beroende på vilket abonnemang du har.

Du kan förenkla din betalning av fakturan genom att göra en anmälan om autogiro. Fakturan blir betald i tid och det blir en faktura mindre för dig att hantera.

Fakturan går att få som e-faktura. På internetbanken kan du titta på fakturan på skärmen och sedan klicka för att godkänna betalningen.

Har du frågor om fakturering och betalning?

Kontakta Lilian Hellström på ekonomiavdelningen, telefon 0560-160 31.

Innehållsansvarig: Per-Arne Lövqvist
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen