Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Evelina Palm
 • Stadsarkitekt/Planchef
 • Tfn: +4656016020
 • Mobil: +46730497019
 • E-post: evelina.palm@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Sara Johansson
 • Samhällsplanerare
 • Tfn: +4656016018
 • Mobil: +46730799633
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Fördjupade översiktsplaner

För områden där det finns ett behov av att mer detaljerat ange hur mark-och vatten ska användas och utvecklas kan kommuner ta fram fördjupningar av översiktspanen. Här kan du läsa om de fördjupade översiktsplanerna inom Torsby kommun.

Fördjupad översiktsplan för Branäs

Fördjupningen av översiktsplanen för Branäs beskriver avsikterna för Branäsområdets utveckling fram till år 2040.

Den fördjupade översiktsplanen innehåller en utvecklingsstrategi med fyra vägledande principer för utveckling. Strategierna uttrycker kommunens ambitioner för områdets långsiktiga utveckling. Framtidsbilden som framkommer konkretiseras sedan i föreslagen markanvändning och utvecklingsområden. De fyra vägledande principerna för den fysiska utvecklingen för Branäsområdet i Torsby kommun är: 1. Landsbygdsutveckling i norra Klarälvdalen, 2. En långsiktigt hållbar destinationsutveckling, 3.Förvalta och tillgängliggöra landskapets värden och 4. Utvecklingspotential året om.

Handlingar

Den fördjupade översiktsplanen för Branäs antogs 2022-04-25, ta el av protokollet här. Pdf, 263.9 kB.
Planen består av följande handlingar:

Övriga fördjuningar av översiktsplanen

Inom Torsby kommun finns ytterligare 6 fördjupningar av översiktsplan: Likenäs (1991), Ransby (1994), Sysslebäck (1994), Dalby (2001), Ambjörby (2002) och Torsby-Oleby (2003). Enligt en ändring av plan-och bygglagen kommer samtliga planer antagna före 2005 att upphöra att gälla vid utgången av 2025. Detta innebär att alla dessa 6 planer kommer sluta att gälla inom kort. Kommunen har därför valt att inte redovisa planerna på hemsidan. Vill du ta del av någon av dessa fördjupningar ber vi er kontakta kommunen. Kontaktuppgifter finns längst upp på sidan.Innehållsansvarig: Sara Johansson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Till toppen