Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Evelina Palm
 • Stadsarkitekt/Planchef
 • Tfn: +4656016020
 • Mobil: +46730497019
 • E-post: evelina.palm@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Sara Johansson
 • Samhällsplanerare
 • Tfn: +4656016018
 • Mobil: +46730799633
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Pågående planering

Här finner du en sammanställning av pågående planer i Torsby kommun.

Om planprocessen

Innan en detaljplan vinner laga kraft ska samråd hållas med myndigheter och de som anses berörda av planen. Här kan du läsa mer om planprocessen och hur du kan vara med och påverka.

Samråd

Det finns inget krav på samrådstiden utan den varierar i varje enskilt ärende.

Områdesbestämmelser för Mattila
Samrådet pågår från och med 2023-04-30 till och med 2024-05-30

Detaljplan för Hovfjället etapp II, del av Gunnsjögården 1:81
Samådet pågår från och med 2024-04-05 till och med 2024-05-15

Detaljplan för Motvinden, del av Branäs 4:22 och Branäs 4:114
Samrådet pågår från och med 2024-03-21 till och med 2024-05-10

Detaljplan för del av Aspen, del av Branäs 4:925 m.fl.
Samrådet pågår från och med 2024-03-21 till och med 2024-05-10

Detaljplan för utvidgning av Korpen, del av Branäs 4:117 och Branäs 4:22
Samrådet pågår från och med 2023-09-08 till och med 2023-10-13

Detaljplan för Oleby industriområde, Oleby 1:263 m.fl.
Samådet pågår från och med 2023-11-30 till och med 2024-02-14

Granskning

Granskningstiden för detaljplaner är minst 2 veckor. Granskningstiden för översiktsplaner är minst 2 månader.

Antagande

Om ingen överklagar planen vinner den laga kraft 3 veckor efter att beslutet att anta planen har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer är du välkommen att höra av dig till samhällsplanerare Sara Johansson tfn 0560-160 18 eller stadsarkitekt Evelina Palm tfn 0560-160 20.

Innehållsansvarig: Evelina Palm
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: