Torsby kommun
Torsby kommun

Miljööverenskommelser

”Vi ska tänka globalt och handla lokalt”.

Vår kommun har sedan 2016 miljömålsprogram med lokala mål och delmål för att nå miljömålen och de globala hållbarhetsmålen till år 2030. Tillsammans med länets kommuner, regionen och länsstyrelsen har vi under 2018 skrivit under miljööverenskommelser som gäller fram till år 2020.

Vår kommun har sedan 2016 miljömålsprogram med lokala mål och delmål för att nå miljömålen och de globala hållbarhetsmålen till år 2030. Tillsammans med länets kommuner, regionen och länsstyrelsen har vi under 2018 skrivit under miljööverenskommelser som gäller fram till år 2020.

Syftet med miljööverenskommelserna är att bidra till ökad samverkan i länet och skapa bättre förutsättningar för att nå miljömålen och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Fem fokusområden är utvalda för åtgärdsarbete och uppföljning årligen:

1: Minskad klimatpåverkan

2: Hållbar samhällsplanering

3: Hållbart brukande av skog- och odlingslandskap

4: Hållbar vattenförvaltning

5: Hälsa och livsstil

 

Hur har det utvecklat sig?


Av de fem åtgärdsområden som blev inlyfta i miljööverenskommelse har alla påbörjats.

Fokus 1.1. Utsläpp av klimatgaser har minskat minst 20% till år 2020 (jämfört med år 2016):
Pågår genom digitala möten, effektivare fordon, elfordon, kollektivtrafik, gång och cykel.
Pågår genom samarbete med näringslivet i laddning-infrastruktur-projekt.
Totalt finns nu 50 laddpunkter i Torsby kommun ( = 42 laddpunkter per 10 000 invånare).

Fokus 1.2. Matsvinnet, den ätbara delen av matavfallet, är minst 50%lägre än år 2016. System finns för hantering av matavfall:
Pågår i skolorna. Genomfört ett pilotprojekt om matsvinn och minska matens klimatpåverkan i två pilotskolor. I pilotprojektet ingick utbildning för kostpersonal och pedagoger samt mätning av matsvinnet med tre veckors mellanrum.

Fokus 5.1. Hållbarhet genomsyrar undervisningen i skolorna:
Pågår i förskolor och skolor

Fokus 5.2. Fortsätta projekt Giftfri miljö:
Förskoleavdelningar har inventerats på lösa material och utfasning pågår.
Nu ordinarie verksamhet som ingår i egenkontroll och tillsyn.

Fokus 5.3. Inga riskklassade kemikalier köps in eller används i verksamheterna:
Pågår inom flera verksamheter till exempel utbyte av lösa material och plastmattor i förskolor, utbyte till hälso- och miljövänligare städmaterial.


Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: 0560-160 60
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Tina Näslund
 • miljöstrateg och energi- och klimatrådgivare
 • Tfn: 0560-162 02
 • Mobil: 073-271 36 74
 • E-post: tina.naslund@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen