Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Tina Näslund
 • miljöstrateg
 • Tfn: +4656016202
 • Mobil: +46732713674
 • E-post: tina.naslund@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Miljööverenskommelser

”Vi ska tänka globalt och handla lokalt”.

Vår kommun har sedan 2016 miljömålsprogram med lokala mål och delmål för att nå miljömålen och de globala hållbarhetsmålen till år 2030. Tillsammans med länets kommuner, regionen och länsstyrelsen har vi under 2018 skrivit under miljööverenskommelser som gäller fram till år 2020.

Syftet med miljööverenskommelserna är att bidra till ökad samverkan i länet och skapa bättre förutsättningar för att nå miljömålen och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Fem fokusområden är utvalda för åtgärdsarbete och uppföljning årligen:

1: Minskad klimatpåverkan

2: Hållbar samhällsplanering

3: Hållbart brukande av skog- och odlingslandskap

4: Hållbar vattenförvaltning

5: Hälsa och livsstil

Hur har det utvecklat sig?


Av de fem åtgärdsområden som blev inlyfta i miljööverenskommelsen har alla påbörjats.

Fokus 1.1. Utsläpp av klimatgaser har minskat minst 20% till och med år 2020 (jämfört med år 2016):
Pågår genom digitala möten, ny resepolicy, kollektivtrafik-appen, gång/ cyklar/ elcyklar.
Upphandlat fler elbilar och gasbilar samt effektivare fordon med lägre växthusgasutsläpp.
Genomfört ladd-infrastruktur-projekt i samarbete med näringslivet, laddstolpsinvigning september 2019.
Nominerats till 2019-års laddguld, som en av sverigebästa, där vi vann en hedrande tredjeplats.
Fler nya strukturer har dessutom etablerats i form av en ny biogasstation och införande av HVO vid en bränslestation i kommunen, vilket ger fler möjligheter att bli mer fossilfria.

Fokus 1.2. Matsvinnet, den ätbara delen av matavfallet, är minst 50%lägre än år 2016. System finns för hantering av matavfall:
Pågår i skolorna. Genomfört ett pilotprojekt om matens klimatpåverkan och matsvinn i två skolor.
I pilotprojektet ingick utbildning för kostpersonal och pedagoger samt mätning av matsvinnet med tre veckors mellanrum i skolköken.
Pågår arbete med ny avfallsplan tillsammans med SuToHaMu där matavfallsinsamling ska ingå.

Fokus 5.1. Hållbarhet genomsyrar undervisningen i skolorna:
Pågår i förskolor och skolor

Fokus 5.2. Fortsätta projekt Giftfri miljö:
Förskoleavdelningar har inventerats på lösa material och utfasning pågår.
Nu ordinarie verksamhet som ingår i egenkontroll och tillsyn enligt miljöbalken.

Fokus 5.3. Inga riskklassade kemikalier köps in eller används i verksamheterna:
Pågår inom flera verksamheter, till exempel upphandling, utbyte till hälso- och miljövänligare städmaterial, utbyte av lösa material och plastmattor i förskolor.


Innehållsansvarig: Tina Näslund
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen