Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Maria Altonen
 • Projektadministratör
 • Tfn: +4656016635
 • Mobil: +46702430732
 • E-post: maria.altonen@torsby.se
 • Besöksadress: Torget 5, Sysslebäck
 • Tina Näslund
 • Miljösamordnare
 • Tfn: +4656016202
 • Mobil: +46732713674
 • E-post: tina.naslund@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Här kan du se Torsbys koldioxidbudget

Torsby är en av cirka femtio kommuner i Sverige som har ett digitalt verktyg som kan visa vår "koldioxidbudget". Där kan du se vår klimatpåverkan historiskt och i framtiden och testa olika åtgärder framåt.

Torsby behöver minska de fossila utsläppen med 12 % per år

Vi måste minska våra fossila utsläpp för att begränsa klimatpåverkan. Nu finns en koldioxidbudget framtagen för vår kommun. Där kan du se både historiska utsläpp och testa olika åtgärder framåt. För Torsby kommuns geografiska område handlar det om en minskning med minst 12 procent per år. Stora utmaningar för oss alla och där dina val kan göra skillnad.

Det är allas ansvar

Det är inte bara kommunens olika verksamheter och åtgärder som påverkar koldioxidbudgeten utan det gör vi alla (företag, organisationer, föreningar, privatpersoner m.fl.). Alla behöver bidra till att vi minskar vårt uttag ur budgeten.

Varför är detta viktigt?

Fossila koldioxidutsläpp lagras i atmosfären och driver den globala temperaturökningen. FN:s klimatpanel har beräknat den mängd fossil koldioxid som återstår att släppa ut om vi ska efterleva Parisavtalet inom max två graders uppvärmning. Denna mängd kallas global koldioxidbudget. Forskare vid Tyndall centret och Uppsala universitet har skapat en metod för att fördela denna globala koldioxidbudget till lokal nivå. 

Vad är en koldioxidbudget?

En koldioxidbudget utgår från vilka fossila utsläpp vi har haft historiskt. Därefter kan de beräkna vilken mängd vi har kvar framåt inom den lokala budgeten och Parisavtalet.

Vilka har tagit fram materialet?

Klimatsekretariatet är en ideell organisation som utifrån metod vid Uppsala universitet stöttar ett femtiotal av landets kommuner med verktyget koldioxidbudget. En ny koldioxid-budget för Torsby kommuns område är framtagen och presenterad för politiker jan 2023 och finns tillgänglig att använda för alla.

Vilka data har vi?

Torsby kommun har år 2023 en koldioxidbudget på cirka 337 000 ton. I dagsläget ligger de årliga utsläppen på cirka 47 140 ton. Stora fossila koldioxidutsläpp i vår kommun år 2022 kommer främst från inrikes transporter (24800 ton) och arbetsmaskiner (9550 ton). Vi har stora utmaningar att minska fossila utsläpp med 12 procent per år för att hålla Parisavtalet.

Inom sektorn byggnaders uppvärmning har vi från år 2000 till år 2022 minskat fossila utsläppen med över 95 procent. Det visar att omställning till fossilfria alternativ inom en sektor är genomförbar när många deltar både hemma och tillsammans.

Obs: De fossila utsläpp som vår konsumtion ger, i andra länder och i Sverige, är inte medräknade i koldioxidbudgeten. Dessa utsläpp bör minska i samma takt som de lokala utsläppen.

Du kan göra skillnad

Lokal koldioxidbudget är ett verktyg som visar att vi behöver agera nu inom många sektorer för att klara vår del av Parisavtalet. Väntar vi så måste åtgärder bli större och mer kraftfulla. Nya arbetssätt och samverkansformer mellan olika aktörer är viktiga i åtgärdsarbetet för att nå målen kopplade till klimatomställning.

Du kan medverka genom olika små och större åtgärder för att minska fossila utsläpp i din vardag och din verksamhet. Det kan spara på din hälsa, dina resurser och på klimatet. Du kan göra skillnad.

Testa Torsbys koldioxidbudget

Här finner du Torsbys koldioxidbudget. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I det digitala verktyget Climatevisualizer finner du koldioxidbudgeten. Där kan du och alla andra följa fossila utsläppen från år 2000 till år 2022 och testa utvecklingen framåt inom den lokala koldioxidbudgeten. Den digitala versionen blir uppdaterad löpande.

Mer information

Kontaktpersoner

Du finner kontaktpersoner och deras kontaktuppgifter längre upp på denna sidan om du klickar på ikonen "Kontakt".

Koldioxidbudgeten är en del av miljömålen

Miljömål nr 1: Begränsad klimatpåverkan
Globala mål nr 3: God hälsa och välbefinnande + nr 13: Bekämpa klimatförändringarna

Innehållsansvarig: Tina Näslund
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Till toppen