Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Maria Altonen
 • Projektadministratör
 • Tfn: +4656016635
 • Mobil: +46702430732
 • E-post: maria.altonen@torsby.se
 • Besöksadress: Torget 5, Sysslebäck
 • Tina Näslund
 • Miljösamordnare
 • Tfn: +4656016202
 • Mobil: +46732713674
 • E-post: tina.naslund@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Torsbys koldioxidbudget

Torsby är en av cirka femtio kommuner i Sverige som har ett digitalt verktyg som kan visa vår "koldioxidbudget". Där kan du se vår klimatpåverkan historiskt och i framtiden och testa olika åtgärder framåt.

Vi behöver minska de fossila utsläppen med minst 13 % per år

Vi måste minska våra fossila utsläpp för att begränsa klimatpåverkan. Nu finns en koldioxidbudget framtagen för vår kommun. Där kan du se både historiska utsläpp och testa olika åtgärder framåt. För Torsby kommuns geografiska område handlar det om en minskning med minst 13 procent per år. Stora utmaningar för oss alla och där dina val kan göra viktig skillnad.

Det är allas ansvar

Det är inte bara kommunens olika verksamheter och åtgärder som påverkar koldioxidbudgeten utan det gör vi alla (företag, organisationer, föreningar, privatpersoner m.fl.). Alla behöver bidra till att vi minskar vårta utsläpp och därmed uttag ur budgeten.

Du kan medverka genom att minska fossila utsläpp i din vardag och din verksamhet. Det kan spara på din hälsa, dina resurser och på klimatet. Du kan göra skillnad!

Vad är en koldioxidbudget?

Fossila koldioxidutsläpp lagras i atmosfären och driver den globala temperaturökningen. FN:s klimatpanel har beräknat den mängd fossil koldioxid som återstår att släppa ut om vi ska efterleva Parisavtalet inom max två graders uppvärmning. Denna mängd kallas global koldioxidbudget.

Forskare vid Tyndall centret och Uppsala universitet har skapat en metod för att fördela denna globala koldioxidbudget till lokal nivå.

Koldioxidbudget visar att vi behöver agera nu inom många sektorer för att klara vår del av Parisavtalet. Väntar vi så måste åtgärder bli större och mer kraftfulla.

Torsbys koldioxidbudget

En ny koldioxidbudget för Torsby kommuns område är framtagen och presenterad för politiker jan 2023 och finns tillgänglig att använda för alla.

Här finner du koldioxidbudgeten för Torsby kommun.

I verktyget kan du och alla andra följa fossila utsläppen från år 2000 till år 2022 och testa utvecklingen framåt inom den lokala koldioxidbudgeten. Den digitala versionen uppdateras löpande.

Vilka har tagit fram materialet?

Klimatsekretariatet är en ideell organisation som utifrån metod vid Uppsala universitet stöttar ett femtiotal av landets kommuner med verktyget koldioxidbudget.

Vilka data har vi?

Torsby kommun har år 2023 en koldioxidbudget på cirka 337 000 ton. I dagsläget ligger de årliga utsläppen på cirka 47 140 ton. Stora fossila koldioxidutsläpp i vår kommun år 2022 kommer främst från inrikes transporter (24800 ton) och arbetsmaskiner (9550 ton). Vi har stora utmaningar att minska fossila utsläpp med 13 procent per år för att hålla Parisavtalet.

Inom sektorn byggnaders uppvärmning har vi från år 2000 till år 2022 minskat fossila utsläppen med över 95 procent. Det visar att omställning till fossilfria alternativ inom en sektor är genomförbar när många deltar både hemma och tillsammans.

Obs: De fossila utsläpp som vår konsumtion genererar, i andra länder och i Sverige, är inte medräknade i koldioxidbudgeten. Dessa utsläpp bör minska i samma takt som de lokala utsläppen.

Koldioxidbudgeten är en del av miljömålen

Genom att arbeta aktivt med koldioxidbudgeten och utföra insatser för att minska dom fossila utsläppen bidrar kommunen till beslutade miljömål.

Lokalt miljömål

 • Minska klimatpåverkan ner till hållbara nivåer år 2030

Natioellt miljömål

 • Nr 1. Begränsad klimatpåverkan

Globala mål

 • Nr 3. God hälsa och välbefinnande
 • Nr 13. Bekämpa klimatförändringarna

Mer information

Kontaktpersoner

Du finner kontaktpersoner och deras kontaktuppgifter längre upp på denna sidan om du klickar på ikonen "Kontakt".

Innehållsansvarig: Tina Näslund
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: