Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Tina Näslund
 • miljöstrateg
 • Tfn: +4656016202
 • Mobil: +46732713674
 • E-post: tina.naslund@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Giftfri miljö i förskolan

En giftfri miljö för barnen är en självklarhet. Nationellt pågår inventering av riskkemikalier på många förskolor och nu är vi med. Vi fick en bra start genom föreläsning av Malin Hedlund projektledare för giftfri förskola i Karlstads kommun. Hon berättade om riskkemikalier i barnens vardag och om misstänkta plastmaterial där hormon-störande ämnen kan ingå. Föredraget var välbesökt och mycket uppskattat. Inventeringen av våra förskolor är nu klar.

Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö

Giftfri miljö är ett av de viktigaste sexton nationella miljökvalitetsmålen.
Ämnen som är skapade av människan eller utvinns från berggrunden ska inte hota människors hälsa eller biologisk mångfald. Här har vi alla stora utmaningar, även inom kommunens verksamheter.

Vad är på gång?

Vi har under vintern inventerat riskkemikalier som tidigare ansetts ofarliga men som kan vara skadliga i små mängder/låga doser. Några av risk-kemikalierna kan påverka vår livsutveckling genom att de härmar naturliga hormoner- de kallas därför hormonstörande ämnen. De har störst negativ verkan i tidiga livsfaser. Därför började vi inventera i förskolorna först.

Inventering av förskolor

Under 2016 har alla 38 förskoleavdelningarna fått en inventering av leksaker och lösa material tillsammans med miljöinspektör Erica. Sammanställning av inventeringarna pågår och blir viktigt underlag för nästa steg.

Vad pågår sedan tidigare i våra verksamheter?

Vi har tagit bort mycket av tidigare kända skadliga / akutgiftiga kemikalier inom städ, byggnader och material. Vi tar miljöhänsyn i upphandling och inköp samt följer upp egenkontrollen enligt Miljöbalken.

Vad sker efter inventeringen?

När inventeringen är sammanfattad ska det skapas handlingsplan för utbyte av riskkemikalier till nu kända giftfria alternativ. En del av utbytet kan ske inom befintlig verksamhet medan andra delar kräver politiska beslut med budget för nya giftfria material.

Forskning om riskkemikalier

Karlstads universitet följer i Selmastudien över 2000 barn från foster och genom uppväxten. De studerar särskilt hormonstörande ämnen och beteendeutvecklingen. Den breda långtidsstudien är unik i sitt slag och pågår fortfarande. Intresserad allmänhet kan delta på årliga Selmadagen på Karlstads universitet.

Webbutbildning

Nya Upphandlingsmyndigheten har skapat en webbutbildning om riskkemikalier. Den är öppen för alla intresserade och har en särskild ingång för upphandlare/inköpare samt en ingång för förskolepersonal.

Innehållsansvarig: Tina Näslund
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen