Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Tina Näslund
 • Miljösamordnare
 • Tfn: +4656016202
 • Mobil: +46732713674
 • E-post: tina.naslund@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Klimat, miljö och hållbarhet

Klimatpåverkande utsläpp behöver minska med minst 80 % för att vi ska klara vår och kommande generationers välfärd. Det är världens länder eniga om inom nya klimatavtalet COP21. De akuta effekterna tar vi hand om redan idag som ex översvämning/stormfällning. För att nå globala mål och miljökvalitetsmålen behöver alla delta och ta mer klimatsmarta val.

De nationella miljökvalitetsmålen

Sveriges riksdag har antagit miljömålssystemet med ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och 24 etappmål. Övergripande generationsmålet är en långsiktig hållbar utveckling för oss och kommande generationer. Tidsperspektivet är en generation framåt d.v.s. till 2020-2025. Riksdagen har också fattat beslut om etappmål för att nå slutmålet. Samlad information om arbetet för att nå miljömålen finns på miljömålsportalen och på Naturvårdsverkets webbplats.

Lokalt miljömålsarbete

Nytt miljömålsprogram är framtaget av politisk arbetsgrupp tillsammans med tjänstemannagrupp och miljöstrateg. Miljömålsprogrammet innehåller övergripande strategier för mer hållbar kommun samt nya lokala strategier och lokala mål för mer hållbar kommunkoncern. Det handlar om hur vi kan minska vår klimatpåverkan, minska vårt matsvinn och förbättra vår miljö.

Kommunernas roll

Miljökvalitetsmålen är en politisk utmaning från riksdagen till den lokala nivån. Kommunerna har det lokala ansvaret att samordna målarbetet och medverka till att målen uppfylls inom en generation. Arbetet fortsätter med att integrera målen i de kommunegna verksamheterna och inspirera andra att ta hållbara steg.

Regionalt miljömålsarbete

Ett nytt åtgärdsprogram inom miljömål för ett hållbart Värmland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns framtaget.

För att skapa ett klimatneutralt län till 2030 har Länsstyrelsen i Värmland tagit fram en regional handlingsplan för samverkan inom energiomställning och minskad klimatpåverkan. Länsstyrelsen samordnar också uppföljningen av miljömålsarbetet för vårt geografiska område.


Innehållsansvarig: Tina Näslund
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen