Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Tina Näslund
 • Miljösamordnare
 • Tfn: +4656016202
 • Mobil: +46732713674
 • E-post: tina.naslund@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Klimat, miljö och hållbarhet

Klimatpåverkande utsläpp behöver minska med minst 80 % för att vi ska klara vår och kommande generationers välfärd. Det är världens länder eniga om enligt Parisavtalet.

De akuta effekterna måste  vi ta hand om redan idag som till exempel översvämning, stormfällning, brand. För att nå globala mål och miljökvalitetsmål behöver alla delta i att minska sina fossila utsläpp och välja mer hållbart.

De nationella miljökvalitetsmålen

Sveriges riksdag har antagit miljömålssystemet med ett generationsmål, miljökvalitetsmål och etappmål. Övergripande generationsmålet är en långsiktig hållbar utveckling för oss och kommande generationer. De fyller den ekologiska dimensionen av globala målen enligt Agenda 2030.

Samlad information om arbetet för att nå miljömålen finns på miljömålsportalen och på Naturvårdsverkets webbplats.

Lokalt miljömålsarbete

Torsby kommun har arbetat fram ett miljömålsprogram som innehåller övergripande strategier för mer hållbar kommun till 2030. Det handlar om hur vi kan minska vår klimatpåverkan, minska vårt matsvinn och förbättra vår miljö.

Koldioxidbudget

Koldioxidbudget finns framtagen 2023 av Klimatsekretariatet i samarbete med Uppsala universitet.

Den visar historiska fossila utsläpp av koldioxid under åren 2000 till år 2022 samt utsläppsminskningar per sektor för att hushålla med utsläppsutrymmet och nå Parisavtalet. Här finner du koldioxidbudgeten.

Kommunernas roll

Miljökvalitetsmålen är en politisk utmaning från riksdagen till den lokala nivån. Kommunerna har det lokala ansvaret att samordna målarbetet och medverka till att målen uppfylls inom en generation. Arbetet fortsätter med att öka deltagandet i verksamheterna och inspirera andra att ta hållbara steg.

Regionalt miljömålsarbete

Länsstyrelsen i Värmland har tagit fram ett åtgärdsprogram inom miljömål för ett hållbart Värmland.

För att skapa ett klimatneutralt län till 2030 har Länsstyrelsen i Värmland tagit fram en regional handlingsplan för samverkan inom energiomställning och minskad klimatpåverkan. Länsstyrelsen samordnar också uppföljningen av miljömålsarbetet för vårt geografiska område.

Innehållsansvarig: Tina Näslund
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Till toppen