Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

Person

  • Cecilia Sjödén
  • administrativ chef
  • Tfn: +4656016003
  • Mobil: +46732712197
  • E-post: cecilia.sjoden@torsby.se
  • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Myndigheter och forum, bredband

Under ett bredbandsprojekt måste  fiberföreningar som fått stöd ur Landsbygdsprogrammet ha kontakt med olika myndigheter som handlägger t ex stöd, tillstånd och samråd. Det finns också forum som är tillsatta på uppdrag av regeringen för att hjälpa och stödja föreningarna i deras arbete. Här nedan finner du länkar till olika myndigheter och forum med beskrivning av deras roller.

Länsstyrelsen i Värmland - projektstöd

Länsstyrelsen i Värmland är den myndighet som handlägger och administrerar ansökningar om bredbandsstöd. På Länsstyrelsen hemsida om bredbandsstöd hittar du information om hur du söker bredbandsstöd och vilka regler som gäller.

Länsstyrelsen i Värmland - samråd miljö och kultur

När föreningen ska gräva ned fiber så ska föreningen göra en samrådsanmälan till miljöenheten och till kulturmiljöenheten på Länsstyrelsen. Samrådsanmälan till de två olika enheterna hittar du under e-tjänster och blanketter på Länsstyrelsens hemsida.

Jordbruksverket

Det är Jordbruksverket som förvaltar Landsbygdsprogrammet och stödet till bl a bredbandsutbyggnad. På Jordbruksverkets hemsida hittar du information om regler och villkor som är förknippade med bredbandsstöd.

Trafikverket

Ska föreningen gräva ned fiber i vägkanten av större vägar måste föreningen ha tillstånd från Trafikverket. På Trafikverkets hemsida söker du tillstånd och hittar information om regler och villkor.

Byanätsforum

Byanätsforum har skapats för att stötta de ideella grupper som arbetar med bredbandsutbyggnad lokalt. Alla byanät och fiberföreningar är välkomna som medlemmar och det är helt kostnadsfritt att vara medlem. Som medlem får blir man inbjuden till Byanätsforums facebooksida där man kan ställa frågor, diskutera saker och utbyta erfarenheter. På Byanätsforums hemsida finns mallar för avtal och upphandling och mycket informationsmaterial.

Bredbandsforum

Regeringen beslutade i november 2009 om bredbandsstrategi för Sverige. Bredbandsforum är en viktig del av strategin. Forumet främjar samverkan kring bredbandsutbyggnad. Företag, myndigheter och organisationer möts i Bredbandsforum för att tillsammans hitta lösningar som ökar tillgången till bredband i hela landet. På Bredbandsforums hemsida finns information om de olika arbetsgruppernas arbete.

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen