Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

Person

 • Evelina Palm
 • Stadsarkitekt/Planchef
 • Tfn: +4656016020
 • Mobil: +46730497019
 • E-post: evelina.palm@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Sara Johansson
 • Samhällsplanerare
 • Tfn: +4656016018
 • Mobil: +46730799633
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Detaljplan för Oleby industriområde,
Oleby 1:263 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av befintligt industriområde, samtidigt som allmänhetens tillgång till tätortsnära grönområden säkerställs.

Samråd

Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet.

Samrådet för aktuell plan pågår från och med 2023-11-30 till och med 2024-02-14

Planhandlingar

Har du synpunkter?

Sänd dina synpunkter via e-post till ks@torsby.se eller via brev till

Torsby kommun
1. Kommunstyrelsen
685 80 Torsby

Har du frågor?

Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till samhällsplanerare Sara Johansson tfn 0560-160 18 eller stadsarkitekt Evelina Palm tfn 0560-160 20.

Innehållsansvarig: Evelina Palm
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Till toppen