Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Evelina Palm
 • Stadsarkitekt/Planchef
 • Tfn: +4656016020
 • Mobil: +46730497019
 • E-post: evelina.palm@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Sara Johansson
 • Samhällsplanerare
 • Tfn: +4656016018
 • Mobil: +46730799633
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Fördjupad översiktsplan för Torsby tätort och Oleby tätort

Vi håller på att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Torsby tätort. Under andra halvan av 2022 utfördes medborgardialoger. Vi håller nu på att sammanställa inkomna synpunkter.

Vad händer nu?

Under hösten och vintern 2022 bjöd Torsby kommun in till medborgardialog genom tre fysiska träffar i Mejerskan, kartutställning på bibiloteket samt möjlighet att besvara ett digitalt formulär.

Kommunen har fått in över 100 synpunkter som vi nu håller på att sammanställa. Vi siktar på att ha en sammanställning klar under 2024. Därefter tar kommunen fram ett planförslag. Planförslaget kommer ställas ut på samråd och då ges allmänheten ytterligare möjlighet att inkomma med synpunkter och idéer.

Planområdet omfattar Torsby tätort inklusive närliggande områden så som Oleby, Svenneby och Kälkerud.

Planområdet omfattar Torsby tätort inklusive närliggande områden så som Oleby, Svenneby och Kälkerud.

Vad är en översiktsplan?

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan (ÖP). Utifrån behov kan kommunen ta fram tillägg till planen för specifika teman som till exempel Vindbruk, eller fördjupningar för vissa geografiska delar.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men lägger grunden för efterföljande samhällsbyggnad (detaljplaner, bygglov, strandskyddsdispenser med mera). Planen ska spegla den politiska majoritetens vilja och ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen-och användningen av mark och vatten.

Har du frågor?

Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till samhällsplanerare Sara Johansson tfn 0560-160 18 eller stadsarkitekt Evelina Palm tfn 0560-160 20.

Innehållsansvarig: Sara Johansson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Till toppen